BHS English French German Russian
  • Eko.ba
  • GMO


Institucije Federacija BiH

INSTITUCIJE

 ZAKONI FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 WEB

1. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
 


  

 

An Adobe Acrobat file 01 – Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH

An Adobe Acrobat file 02 Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH (35-05)

An Adobe Acrobat file 03 Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - preciscen

An Adobe Acrobat file 04 – Zakon o državnoj službi u FBiH

An Adobe Acrobat file 05 Zakon o prin lok samoup FBiH (49-06)

An Adobe Acrobat file 06 – Zakon o upravnom postupku FBiH

An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnim sporovima FBiH

An Adobe Acrobat file 23 Zakon o rudarstvu FBiH (26-10)

An Adobe Acrobat file 24 Zakon o geoloskim istrazivanjima FBiH (9-10)

An Adobe Acrobat file 25 Zakon o prostornom planiranju FBiH (02-06)

An Adobe Acrobat file 26 Zakon o koncesijama FBIH (40-02)

An Adobe Acrobat file 27 Zakon o elektricnoj energiji FBiH (66-13)

An Adobe Acrobat file 28 Zakon o koristenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (70-13)

 LINK
     

2. Federalno ministarstvo prostornog uređenja

An Adobe Acrobat file 01 – Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH

An Adobe Acrobat file 02 Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH (35-05)

An Adobe Acrobat file 03 Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - preciscen

An Adobe Acrobat file 04 – Zakon o državnoj službi u FBiH

An Adobe Acrobat file 06 – Zakon o upravnom postupku FBiH

An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnim sporovima FBiH

An Adobe Acrobat file 25 Zakon o prostornom planiranju FBiH (02-06)

LINK
     

3. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

An Adobe Acrobat file 01 – Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH

An Adobe Acrobat file 02 Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH (35-05)

An Adobe Acrobat file 03 Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - preciscen

An Adobe Acrobat file 04 – Zakon o državnoj službi u FBiH

An Adobe Acrobat file 06 – Zakon o upravnom postupku FBiH

An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnim sporovima FBiH

An Adobe Acrobat file 12 – Zakon o vodama FBiH (70-06)

An Adobe Acrobat file 13 – Uredba o sumama FBiH (83-09)

An Adobe Acrobat file 14 – Zakon o uvjetima-nacinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta FBIH (27-97)

An Adobe Acrobat file 15 Zakon o sjemenu i sadnom materijalu sumskih i hortikulturnih vrsta drveca i grmlja (71-05)

An Adobe Acrobat file 17 – Zakono veterinarstvu FBiH (46-00)

An Adobe Acrobat file 18 – Zakon o lovstvu FBiH (4-06)

An Adobe Acrobat file 19 – Zakon o slatkovodnom ribarstvu FBiH (64-04)

An Adobe Acrobat file 20 – Zakon o poljoprivredi FBiH (88-07)

An Adobe Acrobat file 21 – Zakon o poljoprivrednom zemljistu FBiH (52-09)

 LINK
     

4. Federalno ministarstvo okoliša i turizma

4.1. Savjetodavno vijeće za okoliš FBiH

An Adobe Acrobat file 01 – Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH

An Adobe Acrobat file 02 Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH (35-05)

An Adobe Acrobat file 03 Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - preciscen

An Adobe Acrobat file 04 – Zakon o državnoj službi u FBiH

An Adobe Acrobat file 06 – Zakon o upravnom postupku FBiH

An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnim sporovima FBiH

An Adobe Acrobat file 09 Zakon o zastiti okolisa FBiH (33-03)

An Adobe Acrobat file 10 Zakon o Fondu za zastitu okolisa FBiH

An Adobe Acrobat file 11 Zakon o zastiti prirode FBiH (33-03)

An Adobe Acrobat file 12 Zakon o vodama FBiH (70-06)

An Adobe Acrobat file 13 Uredba o sumama FBiH (83-09)

An Adobe Acrobat file 14 – Zakon o uvjetima-nacinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta FBIH (27-97)

An Adobe Acrobat file 15 Zakon o sjemenu i sadnom materijalu sumskih i hortikulturnih vrsta drveca i grmlja (71-05)

An Adobe Acrobat file 16 Zakon o zastiti zraka FBiH (33-03)

An Adobe Acrobat file 17 Zakono veterinarstvu FBiH (46-00)

An Adobe Acrobat file 18 Zakon o lovstvu FBiH (4-06)

An Adobe Acrobat file 19 Zakon o slatkovodnom ribarstvu FBiH (64-04)

An Adobe Acrobat file 20 Zakon o poljoprivredi FBiH (88-07)

An Adobe Acrobat file 21 Zakon o poljoprivrednom zemljistu FBiH (52-09)

An Adobe Acrobat file 22 Zakon o zastiti od joniz zracenja (15-99)

An Adobe Acrobat file 23 Zakon o rudarstvu FBiH (26-10)

An Adobe Acrobat file 24 Zakon o geoloskim istrazivanjima FBiH (9-10)

An Adobe Acrobat file 25 Zakon o prostornom planiranju FBiH (02-06)

An Adobe Acrobat file 26 Zakon o koncesijama FBIH (40-02)

An Adobe Acrobat file 27 Zakon o elektricnoj energiji FBiH (66-13)

An Adobe Acrobat file 28 Zakon o koristenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (70-13)

An Adobe Acrobat file 29 Zakon o upravljanju otpadom FBiH (33-03)

An Adobe Acrobat file 30 Zakon o nacionalnom parku UNA (44-08)

 LINK
     

5. Federalno ministarstvo zdravstva

5.1. Sektor za javno zdravstvo, monitoring i evaluaciju

An Adobe Acrobat file 01 – Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH

An Adobe Acrobat file 02 Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH (35-05)

An Adobe Acrobat file 03 Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - preciscen

An Adobe Acrobat file 04 – Zakon o državnoj službi u FBiH

An Adobe Acrobat file 06 – Zakon o upravnom postupku FBiH

An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnim sporovima FBiH

An Adobe Acrobat file 12 Zakon o vodama FBiH (70-06)

An Adobe Acrobat file 31 Zakon o zdravstvenoj zastiti FBiH (46-10)

 LINK

     

6. Fond za zaštitu okoliša FBiH

An Adobe Acrobat file 01 – Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH

An Adobe Acrobat file 02 Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH (35-05)

An Adobe Acrobat file 03 Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - preciscen

An Adobe Acrobat file 04 – Zakon o državnoj službi u FBiH

An Adobe Acrobat file 06 – Zakon o upravnom postupku FBiH

An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnim sporovima FBiH

An Adobe Acrobat file 09 Zakon o zastiti okolisa FBiH (33-03)

An Adobe Acrobat file 10 Zakon o Fondu za zastitu okolisa FBiH

 LINK
     

7. Federalna uprava za inspekcijske poslove

7.1. Urbanističko-ekološka inspekcija 

An Adobe Acrobat file 01 – Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH

An Adobe Acrobat file 02 Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH (35-05)

An Adobe Acrobat file 03 Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - preciscen

An Adobe Acrobat file 04 – Zakon o državnoj službi u FBiH

An Adobe Acrobat file 06 – Zakon o upravnom postupku FBiH

An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnim sporovima FBiH

An Adobe Acrobat file 08 Zakon o inspekcijama u FBiH

 LINK
     

8. Agencija za vodno područje Jadranskog mora

An Adobe Acrobat file 01 – Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH

An Adobe Acrobat file 02 Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH (35-05)

An Adobe Acrobat file 03 Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - preciscen

An Adobe Acrobat file 04 – Zakon o državnoj službi u FBiH

An Adobe Acrobat file 06 – Zakon o upravnom postupku FBiH

An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnim sporovima FBiH

An Adobe Acrobat file 12 Zakon o vodama FBiH (70-06)

 LINK
     

9. Agencija za vodno područje rijeke Save

An Adobe Acrobat file 01 – Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH

An Adobe Acrobat file 02 Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH (35-05)

An Adobe Acrobat file 03 Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - preciscen

An Adobe Acrobat file 04 – Zakon o državnoj službi u FBiH

An Adobe Acrobat file 06 – Zakon o upravnom postupku FBiH

An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnim sporovima FBiH

An Adobe Acrobat file 12 Zakon o vodama FBiH (70-06)

 LINK
     

10. Zavod za javno zdravstvo FBiH

An Adobe Acrobat file 01 – Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH

An Adobe Acrobat file 02 Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH (35-05)

An Adobe Acrobat file 03 Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - preciscen

An Adobe Acrobat file 04 – Zakon o državnoj službi u FBiH

An Adobe Acrobat file 06 – Zakon o upravnom postupku FBiH

An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnim sporovima FBiH

An Adobe Acrobat file 31 Zakon o zdravstvenoj zastiti FBiH (46-10)

 LINK
     

11. Federalni zavod za statistiku

An Adobe Acrobat file 01 – Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH

An Adobe Acrobat file 02 Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH (35-05)

An Adobe Acrobat file 03 Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - preciscen

An Adobe Acrobat file 04 – Zakon o državnoj službi u FBiH

An Adobe Acrobat file 06 – Zakon o upravnom postupku FBiH

An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnim sporovima FBiH

An Adobe Acrobat file 32 Zakon o statistici FBiH (63-03)

 LINK
     

12. Federalni hidrometeorološki zavod

An Adobe Acrobat file 01 – Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH

An Adobe Acrobat file 02 Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH (35-05)

An Adobe Acrobat file 03 Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - preciscen

An Adobe Acrobat file 04 – Zakon o državnoj službi u FBiH

An Adobe Acrobat file 06 – Zakon o upravnom postupku FBiH

An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnim sporovima FBiH

An Adobe Acrobat file 32 Zakon o statistici FBiH (63-03)

 LINK
     

Funded-by-the-European-UnionOva stranica je napravljena uz podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost EPPIC projekta i ni na koji način ne odražava stanovišta Evropske unije.

gekko logo klein

 

transition lg mfa

702px-Auswärtiges Amt Logo.svg

                                               Backup of osce logo krive

 

 

grassroots-logo1