BHS English French German Russian
  • Eko.ba
  • GMO

Zakoni - Federacija BiH

Filename Size
An Adobe Acrobat file 01 ZoSPI FBiH (32-01) 109.03 KB
An Adobe Acrobat file 02 Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH (35-05) 368.41 KB
An Adobe Acrobat file 03 Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - preciscen 171.73 KB
An Adobe Acrobat file 04 Zakon o DS u FBiH (4-12) - izmjene 56.04 KB
An Adobe Acrobat file 04 Zakon o DS u FBiH (8-06) - izmjene 124.19 KB
An Adobe Acrobat file 04 Zakon o DS u FBiH (23-04) - izmjene 59.84 KB
An Adobe Acrobat file 04 Zakon o DS u FBiH (29-03) 222.06 KB
An Adobe Acrobat file 04 Zakon o DS u FBiH (39-04) - izmjene 58.68 KB
An Adobe Acrobat file 04 Zakon o DS u FBiH (54-04) - izmjene 64.2 KB
An Adobe Acrobat file 04 Zakon o DS u FBiH (67-05) - izmjene 57.49 KB
An Adobe Acrobat file 05 Zakon o prin lok samoup FBiH (49-06) 169.99 KB
An Adobe Acrobat file 05 Zakon o prin lok samoup FBiH (51-09) - izmjene 97.99 KB
An Adobe Acrobat file 06 Zakon o upravnom postupku FBiH 385.46 KB
An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnim sporovima FBiH 107.94 KB
An Adobe Acrobat file 08 Zakon o inspekcijama u FBiH 247.1 KB
An Adobe Acrobat file 09 Zakon o zastiti okolisa FBiH (33-03) 299.38 KB
An Adobe Acrobat file 10 Zakon o Fondu za zastitu okolisa FBiH 105.38 KB
An Adobe Acrobat file 11 Zakon o zastiti prirode FBiH (33-03) 142.56 KB
An Adobe Acrobat file 12 Zakon o vodama FBiH (70-06) 482.17 KB
An Adobe Acrobat file 13 Uredba o sumama FBiH (26-10) - izmjene 37.6 KB
An Adobe Acrobat file 13 Uredba o sumama FBiH (38-10) - izmjene 28.32 KB
An Adobe Acrobat file 13 Uredba o sumama FBiH (60-11) - izmjene 78.62 KB
An Adobe Acrobat file 13 Uredba o sumama FBiH (83-09) 139.55 KB
An Adobe Acrobat file 14 Zakon o uvjetima-nacinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta FBIH (25-06) - izmjene 43.32 KB
An Adobe Acrobat file 14 Zakon o uvjetima-nacinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta FBIH (27-97) 99.16 KB
An Adobe Acrobat file 15 Zakon o sjemenu i sadnom materijalu sumskih i hortikulturnih vrsta drveca (8-10) - izmjene 101.9 KB
An Adobe Acrobat file 15 Zakon o sjemenu i sadnom materijalu sumskih i hortikulturnih vrsta drveca i grmlja (71-05) 172.34 KB
An Adobe Acrobat file 16 Zakon o zastiti zraka FBiH (04-10) - izmjene 82.82 KB
An Adobe Acrobat file 16 Zakon o zastiti zraka FBiH (33-03) 111.72 KB
An Adobe Acrobat file 17 Zakono veterinarstvu FBiH (46-00) 572.67 KB
An Adobe Acrobat file 18 Zakon o lovstvu FBiH (4-06) 200.26 KB
An Adobe Acrobat file 18 Zakon o lovstvu FBiH (8-10) - izmjene 21.59 KB
An Adobe Acrobat file 19 Zakon o slatkovodnom ribarstvu FBiH (64-04) 141.72 KB
An Adobe Acrobat file 20 Zakon o poljoprivredi FBiH (88-07) 407.1 KB
An Adobe Acrobat file 21 Zakon o poljoprivrednom zemljistu FBiH (52-09) 270.51 KB
An Adobe Acrobat file 22 Zakon o zastiti od joniz zracenja (15-99) 160.74 KB
An Adobe Acrobat file 23 Zakon o rudarstvu FBiH (26-10) 289.6 KB
An Adobe Acrobat file 24 Zakon o geoloskim istrazivanjima FBiH (9-10) 243.16 KB
An Adobe Acrobat file 25 Zakon o prostornom planiranju FBiH (02-06) 204.45 KB
An Adobe Acrobat file 25 Zakon o prostornom planiranju FBiH (04-10) - izmjene 88.26 KB
An Adobe Acrobat file 25 Zakon o prostornom planiranju FBiH (13-10) - izmjene 52.23 KB
An Adobe Acrobat file 25 Zakon o prostornom planiranju FBiH (32-08) - izmjene 46.31 KB
An Adobe Acrobat file 25 Zakon o prostornom planiranju FBiH (72-07) izmjene 54.95 KB
An Adobe Acrobat file 26 Zakon o koncesijama FBIH (40-02) 99.79 KB
An Adobe Acrobat file 26 Zakon o koncesijama FBIH (61-06) - izmjene 54.25 KB
An Adobe Acrobat file 27 Zakon o elektricnoj energiji FBiH (66-13) 395.39 KB
An Adobe Acrobat file 28 Zakon o koristenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (70-13) 264.18 KB
An Adobe Acrobat file 29 Zakon o upravljanju otpadom FBiH (33-03) 157.77 KB
An Adobe Acrobat file 29 Zakon o upravljanju otpadom FBiH (72-09) - izmjene 132.42 KB
An Adobe Acrobat file 30 Zakon o nacionalnom parku UNA (44-08) 269.63 KB
An Adobe Acrobat file 31 Zakon o zdravstvenoj zastiti FBiH (46-10) 568.88 KB
An Adobe Acrobat file 32 Zakon o statistici FBiH (9-09) - izmjene 122.75 KB
An Adobe Acrobat file 32 Zakon o statistici FBiH (63-03) 56.88 KB

Funded-by-the-European-UnionOva stranica je napravljena uz podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost EPPIC projekta i ni na koji način ne odražava stanovišta Evropske unije.

gekko logo klein

 

transition lg mfa

702px-Auswärtiges Amt Logo.svg

                                               Backup of osce logo krive

 

 

grassroots-logo1