BHS English French German Russian
  • GMO
  • Eko.ba

Zakoni - Bosna i Hercegovina

Filename Size
An Adobe Acrobat file 01 Arhuska Konvencija 249.59 KB
An Adobe Acrobat file 02 Zakon o slobodi pristupa informacijama - 26-11 (Izmjene) 109.33 KB
An Adobe Acrobat file 02 Zakon o slobodi pristupa informacijama - 28-00 137.03 KB
An Adobe Acrobat file 02 Zakon o slobodi pristupa informacijama - 45-06 (Izmjene) 94.43 KB
An Adobe Acrobat file 02 Zakon o slobodi pristupa informacijama - 102-09 (Izmjene) 104.69 KB
An Adobe Acrobat file 03 Zakon o vijecu ministara BiH 400.39 KB
An Adobe Acrobat file 04 Zakon o upravi BiH (preciscen) 398.87 KB
An Adobe Acrobat file 05 Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH (preciscen) 215.27 KB
An Adobe Acrobat file 06 Zakon o drzavnoj sluzbi u institucijama BiH (preciscen) 447.03 KB
An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnom postupku BiH (12-04) - izmjene 195.18 KB
An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnom postupku BiH (41-13) - izmjene 259.09 KB
An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnom postupku BiH (88-07) - izmjene 96.55 KB
An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnom postupku BiH (92-02) 713.27 KB
An Adobe Acrobat file 07 Zakon o upravnom postupku BiH (93-09) - izmjene 134.96 KB
An Adobe Acrobat file 08 Zakon o upravnim sporovima BiH (19-02) 199.84 KB
An Adobe Acrobat file 08 Zakon o upravnim sporovima BiH (74-10) - izmjene 96.99 KB
An Adobe Acrobat file 08 Zakon o upravnim sporovima BiH (83-08) - izmjene 200.22 KB
An Adobe Acrobat file 08 Zakon o upravnim sporovima BiH (88-07) - izmjene 90.32 KB
An Adobe Acrobat file 09 Zakon o zastiti zdravlja bilja BiH (23-03) 242.71 KB
An Adobe Acrobat file 10 Zakon o zastiti novih sorti bilja u BiH (14-10) 297.18 KB
An Adobe Acrobat file 10 Zakon o zastiti novih sorti bilja u BiH (32-13) - izmjene 235.5 KB
An Adobe Acrobat file 11 Zakon o sjemenu i sadnom materijalu BiH (03-05) 245.35 KB
An Adobe Acrobat file 12 Zakon o veterinarstvu u BiH (34-02) 163.81 KB
An Adobe Acrobat file 13 Zakon o zastiti dobrobiti zivotinja u BiH (25-09) 163.81 KB
An Adobe Acrobat file 14 Zakon o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH (50-08) 731.52 KB
An Adobe Acrobat file 15 Zakon o genetski modificiranim organizmima (23-09) 323.26 KB
An Adobe Acrobat file 16 Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima BiH (49-04) 5.86 MB
An Adobe Acrobat file 17 Zakon o koncesijama BiH (32-02) 248.3 KB
An Adobe Acrobat file 17 Zakon o koncesijama BiH (56-04) - izmjene 137.8 KB
An Adobe Acrobat file 18 Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u BiH (88-07) 183.96 KB
An Adobe Acrobat file 19 Zakon o statistici BiH (26-04) 155.46 KB

Funded-by-the-European-UnionOva stranica je napravljena uz podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost EPPIC projekta i ni na koji način ne odražava stanovišta Evropske unije.

gekko logo klein

 

transition lg mfa

702px-Auswärtiges Amt Logo.svg

                                               Backup of osce logo krive

 

 

grassroots-logo1