BHS English French German Russian
 • Eko.ba
 • Sačuvajmo Sanu
 • Bitka za Sutjesku


GMO uvod

Pojam "genetski modifikovanih organizama" (GMO) redovno izaziva polemike i zabrinutost i među stručnjacima i u javnosti uopšte. Ovo se spominje u prvom tekstu Konvencije dozvoljavajući stranama veliku slobodu tumačenja principa učešća po ovom pitanju. "GMO amandman" je uveden u Konvenciju u maju 2005. godine tokom drugog sastanka Strana.

U formi novog člana (Član 6 bis), ovaj amandman određuje principe javog učešća tokom odobravanja namjernog ispuštanja genetski modifkovanih organizama i njihove pojave na tržištu.


Ispuštanje GMO-a pod budnim okom javnosti

GMO amandman je sačinjen s ciljem jačanja prava javnosti. Pojašnjava područje primjene drugog stuba Konvencije (učešće javnosti u procesu donošenja odluka) po ovom pitanju. Konkretno rečeno, nameće obavezu vladajućim strukturama da traže mišljenje javnosti prije nego što odobre otvorene terenske probe ili plasiranje GMO na tržište.

Tri stuba na djelu 

Iako se problema GMO najviše dotiče stub "učešća javnosti", to pitanje, kao i sva druga pitanja životne sredine takođe pada i u domet druga dva stuba. Prema tome, što se tiče GMO, već se primjenjuju pravila koja su vezana za javni pristup informacijama o životnoj sredini kao i ona vezana za pristup pravdi. Naglasak koji je stavljen na GMO u okviru stuba "učešća" ima za cilj da javnosti omogući da izraze mišljenje o razvoju aktivnosti preduzeća u ovoj oblasti.

Ispuštanje ili ograničena upotreba: u čemu je razlika?

GMO amandman se odnosi na namjerno ispuštanje ne precizirajući značenje ovog pojma. O čemu se tu radi? Kako ga treba definisati? Potrebno se pozvati na evropsko zakonodavstvo (direktivu 2001/18/CE).

Ograničena upotreba GMO-a, npr. u laboratorijskim ispitivanjima ne spada u domen amandmana.

Ima li izuzetaka u primjeni učešća javnosti?

Javna vlast može donijeti odluku da ne organizuje učešće javnosti ukoliko je u području koje obuhvata zahtjev za otvorenim terenskim probama:

 • Ova vlast već prije odobrila takvo ispuštanje pod sličnim bio-geografskim uslovima;
 • Postoji već prethodno stečeno dovoljno iskustvo u sličnim ekosistemima.
 • Ovaj plasman već bila odobrila relevantna strana;
 • I ukoliko će se koristiti za istraživačke svrhe ili kulturne zbirke.
 • Opšti opis relevantnog GMO, ime i adresu podnosioca zahtjeva, namjeravanu upotrebu i lokaciju ispuštanja;
 • Metode i planove nadgledanja relevantnih GMO kao i metode i planove reagovanja u hitnim slučajevima;
 • Procjenu rizika po životnu sredinu.
 • Koja vrsta odluke će biti usvojena?
 • Ko će donijeti konačnu odluku?
 • Kako je organizovana procedura učešća javnosti?
 • Kome se javnost treba obratiti ukoliko imaju pitanja o procesu učešća?

Takođe, može biti odlučeno da se ne organizuje učešće ukoliko je u okviru zahtjeva za plasman proizvoda na tržište:

Koja su pravila za učešće javnosti?

Zakonodavni okvir određuje pravila za učešće javnosti i garantuje minimum procedura. Stoga bi javnost trebala biti u mogućnosti da učestvuje u razumnom vremenskom roku a da pri tome imaju dovoljno vremena da izraze svoje mišljenje. Ovo se zasniva na pretpostavci da je vlast korektno unaprijed obavijestila javnost o procesu učešća i njegovom sadržaju. 

Koje informacije o sadržaju zahtjeva za odobrenje treba širiti?

Javna vlast treba da sastavi pregled zahtjeva za odobrenje ispuštanja GMO ili njihovog plasmana na tržište. Uvijek treba pružiti sljedeće informacije:

Koje informacije o procesu učešća treba obezbjediti?

Javna vlast mora korektno informisati javnost o svim elementima koji se nalaze u spisu a koji mogu biti od pomoći u procesu učešća. Javnosti treba dati odgovore na sljedeća pitanja:

Kome trebaju proslijediti svoja zapažanja i do kad?

Iako to nije obaveza, javna vlast se moli da prije donošenja konačne odluke uzme u obzir rezultate procesa učešća. Kada se odluka usvoji javna vlast mora je mora objaviti i poduprijeti razlozima. 

Filename Size
A Microsoft Word file GMO amandman 21.65 KB

Funded-by-the-European-UnionOva stranica je napravljena uz podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost EPPIC projekta i ni na koji način ne odražava stanovišta Evropske unije.

transition lg mfa

702px-Auswärtiges Amt Logo.svg

                                               Backup of osce logo krive