BHS English French German Russian
  • GMO
  • Eko.ba

Pravna pitanja i pomoćKo sve može tražiti informacije?

U skladu sa članom 4. ZoSPI BIH, FBIH i RS svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima obavezu da objavi takve informacije.

Na osnovu čega imam pravo da tražim slobodan pristup informacijama?

S obzirom na složeno državno uređenje Bosne i Hercegovine, traženje informacija utemeljeno je u zakonima koji regulišu slobodan pristup informacijama i to:

- Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (ZoSPI BIH) sa izmjenama i dopunama koji su objavljeni u Službenom glasniku BiH brojevi 28/00, 45/06,1002/09, 62/11;

- Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (ZoSPI FBIH) sa izmjenama i dopunama koji su objavljeni u Službenim novinama FBiH brojevi 32/01 i 48/11;

- Zakon o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj (ZoSPI RS) koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 20/01.

Od koga sve mogu tražiti informacije?

Sva tri zakona jednako su regulisali krug lica od kojih se mogu tražiti informacije, tako da se mogu tražiti sve informacije koje su pod kontrolom javnih organa.

Pod javnim organima u smislu ZoSPI BIH podrazumijeva se:

- izvršni organi,

- zakonodavni organi,

- sudski organi,

- organ koji obavlja javnu funkciju, a imenovan je ili ustanovljen zakonom,

- bilo koji drugi upravni organ,

- pravno lice koje je u vlasništvu ili koje kontroliše javni organ.

Pod javnim organima u smislu ZoSPI FBIH podrazumijeva se:

- organ zakonodavne vlasti,

- organ izvršne vlasti,

- organ sudske vlasti,

- organ uprave,

- pravna osoba sa javnim ovlaštenjem, koja je osnovana u skladu sa Zakonom,

- pravna osoba koja je u vlasništvu ili pod kontrolom Federacije, kantona, općine ili grada ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu.

Pod javnim organima u smislu ZoSPI RS podrazumijeva se:

- izvršni organ,

- zakonodavni organ,

- pravosudni organ,

- organ koji obavlja javnu funkciju, a imenovan je ili ustanovljen u skladu sa zakonom,

- bilo koji drugi upravni organ,

- pravno lice koje je u vlasništvu ili koje kontroliše javni organ.

Kako se traže informacije po Zakonu o slobodi pristupa informacijama?

Članom 11. ZoSPI BIH, FBIH i RS propisano je da se informacije traže podnošenjem Zahtjeva za pristup informacijama. Zahtjev mora biti u pisanoj formi na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. U zahtjevu se ne mora obrazlagati zbog čega se traže informacije, ali se mora obavezno navesti:

- puni naziv organa kome se podnosi Zahtjev,

- puni naziv pravnog ili fizičkog lica i adresu koje traži informaciju,

- dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacija koje se traže kako bi organ od koga se traže informacije mogao odrediti tražene informacije.

Pojedini javni organi imaju već spremne blanko Zahtjeve, pa je potrebno otići na njihovu internet stranicu, skinuti i popuniti takav zahtjev i predati ga lično ili putem pošte.

Kome predajem Zahtjev koji sam napisao?

Zahtjev se predaje organu od koga se traže informacije, lično na protokol ili putem pošte. Ukoliko je Zahtjev predan organu koji ne posjeduje tražene informacije, član 13. ZoSPI BIH, FBIH i RS je propisao da organ kome je predan Zahtjev ima obavezu da proslijedi takav Zahtjev nadležnom organu, te obavijesti podnosioca Zahtjeva o tome.

Koliki je rok da dobijem odgovor na Zahtjev?

Članom 14. ZoSPI BIH, FBIH i RS rok za dobijanje odgovora po podnešenom Zahtjevu iznosi 15 dana. Izuzetno, ovaj rok se može produžiti za još 15 dana ukoliko nadležni organ mora postupiti u skladu sa članom 7. prema kome treba utvrditi da li u traženim informacijama postoje povjerljivi komercijalni interesi treće strane i/ili članom 9. prema kome treba utvrditi postojanje javnog interesa.

 

 

 

Funded-by-the-European-UnionOva stranica je napravljena uz podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost EPPIC projekta i ni na koji način ne odražava stanovišta Evropske unije.

gekko logo klein

 

transition lg mfa

702px-Auswärtiges Amt Logo.svg

                                               Backup of osce logo krive

 

 

grassroots-logo1