logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Istraživanje o zagađenju zraka: Sarajlije protiv loženja, trećina ih osjetila zdravstvene probleme

Jedna od najvažnijih tema u Sarajevu tokom decembra, ali i svake zime, je zagađenost zraka, odnosno velika koncentracija polutanata opasnih po zdravlje građana. Kao i kod svih situacija od velikog interesa javnosti, posebno u doba društvenih mreža, pojavljuje se jako veliki broj komentara sa krivcima te prijedlozima rješenja.

U želji za boljim razumijevanjem kako problema tako i javnog mnijenja, Valicon, kompanija za marketinška istraživanja, konsalting i poslovnu analitiku, je među građanima Sarajeva uradio istraživanje na temu zagađenja, ali i drugih problema s kojima se susreću građani.

Najvažniji nalazi istraživanja se mogu sumirati po sljedećim temama:

Read more...

Nacrt Zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH

Nacrt Zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH možete pogledati OVDJE

 

 

 

Read more...

Javni uvid - Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada "Cerik" Općine Čelić

Javni uvid Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada „Cerik” Općine Čelić i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja, investitora Općina Čelić.

Investitor Općina Čelić je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 02.03. 2017. godine u prostorijama općine Čelić sa početkom u 12 sati.

U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br.2. 

 

Read more...

Javna rasprava - Sanacija deponije komunalnog otpada "Grabovac" u Gračanici

Javni uvid Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za sanaciju i zatvaranje postojeće deponije komunalnog otpada „Grabovac” u Gračanici, investitora Općina Gračanica.

Investitor Općina Gračanica je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 27.02.2017. godine u prostorijama Općine Gračanica sa početkom u 12 sati.

U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br.2. 

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign