logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Javna rasprava - Studija o procjeni utjecaja na okoliš za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada

Investitor Općina Tomislavgrad – Pakline je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 02.02.2017. godine u prostorijama općine Tomislavgrad sa početkom u 11 sati.

U postupku uključivanja javnosti kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole,ulica Marka Marulića br.2. u Sarajevu.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Studiju je do 27.01.2017. godine.

 

Read more...

Organizacijama civilnog društva omogućeno da odgovore na Upitnik

Na portalima eKonsultacije Ministarstva pravde  i  eKonsultacije Direkcije za evropske integracije BiH organizacijama civilnog društva od 30.12.2016. omogućeno je da ponude odgovore na Upitnik Evropske komisije za BiH, poštujući metodološka uputstva koja je Evropska komisija dala u uvodu Upitnika.

Read more...

GIKIL Lukavac - obnova okolišne dozvole

„GIKIL“ d.o.o Lukavac, Željeznička broj 1, 75 300 Lukavac, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za obnovu okolinske dozvole - Pogoni za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije locirani na lokaciji Željeznička broj 1, 75 300 Lukavac.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole - je „GIKIL“ d.o.o. Lukavac.

 

Read more...

Javni uvid - Dopunjena SPUO - odsumporavanje dimnih plinova blokova 5 i 6 TE Tuzla

Dopuna Studija o procjeni uticaja na okoliš, odsumporavanje dimnih plinova – TE "Tuzla"

P EP BiH Podružnica TE Tuzla je dostavila dopunjenu Studiju o procjeni uticaja na okoliš za izgradnju objekata za odsumporavanje dimnih plinova Blokova 5 i 6 u TE „Tuzla“ na temelju izvještaja članova stručne komisija imenovane Rješenjem federalne ministrice br. UPI 05/2-23-11-100/14 SN od 17.8.2016. godine, zapisnika sa javne rasprave i dostavljenih primjedbi od strane nevladine organizacije Centar za energiju i ekologiju Tuzla.

Mišljenja i sugestije na dopunjenu studiju mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja na adresu:

 

 

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign