logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Poziv za učešće u radionici na temu "Efikasne javne rasprave u jedinicama lokalne samouprave"


U sklopu  projekta “Misli o prirodi!,” koji finansira Vlada Švedske a implementira Centar za promociju Civilnog Društva (CPCD), Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH,” kao novi Eko HUB Sarajevo, će organizovati  radionicu na temu "Efikasne javne rasprave u jedinicama lokalne samouprave" za predstavnike  općina ali i građane, koja se odnosi na poboljšanje i promociju adekvatnog učešća građana u administrativnim postupcima koji se tiču okolišnih tema.

Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH” (skraćeno AC SA) je nevladino i neprofitno udruženje koje je usmjereno na zaštitu okoliša/životne sredine u BiH, kao i promociju Aarhuske konvencije, čiji drugi stub nalaže adekvatno učešće građana u procesima i odlukama koje se tiču okolišnih tema. Iz tog razloga, AC SA nastoji putem ove edukativne radionice poučiti predstavnike općina, kao i građane o formi i načinu adekvatnog učešća u procesima i odukama koje se tiču okolišnih tema u skladu sa aktuelnim zakonskim propisima i Aarhuskom konvencijom. Tokom ove radionice planirano je učešće po tri predstavnika općina i po pet građana odabranih na osnovu javnog poziva  iz svake od sljedećih općina:

-          Općina Centar;

-          Općina Novo Sarajevo i

-          Općina Novi Grad Sarajevo.

      

        Radionica je planirana za dan 24. juli 2020. (petak) sa početkom u 16:00 časova do 18:00 časova  u  Međunarodnom centru za djecu i omladinu, ul. Kemala Kapetanovića br. 17, 71000 Sarajevo. S obzirom na situaciju sa COVID-19, broj učesnika je ograničen i planirano je ukupno po 5 građana iz svake navedene općine.

 

        Rok prijave je do 20. jula 2020. Svoje prijave možete slati na e-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign