logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

JAVNI POZIV

Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH”, odnosno Eko HUB Sarajevo u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji finansira Švedska a implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD) objavljuje Javni poziv za:

-izradu Pravne analize na temu: Unapređenje zakonskog okvira u cilju promovisanja reciklaže, upcyclinga i zbrinjavanje opušaka od cigareta u Kantonu Sarajevo

 I. Specifikacije Pravne analize:

a) Pravna analiza se mora sastojati od sljedećeg:

1. Prvi I. dio analize: opis trenutnog stanja vezano za onečiščenje okoliša u Kantonu Sarajevo zbog nepropisnog odlaganja otpada, poput nepostojanja efikasnih zakonskih mehanizama upotrebe reciklaže, upcyclinga i zbrinjavanja opušaka od cigareta u KS;
2. Drugi II. dio analize: predložiti nove zakonske izmjene (novi članovi zakona, novi pravilnici i sl.) a koje se tiču pragmatične/praktične primjene u cilju efektnog uticaja na poboljšanje mehanizama upotrebe reciklaže, upcyclinga i zbrinjavanja opušaka od cigareta u KS, što napr. uključuje nove kaznene odredbe, eko policiju, uvezivanje javnih i privatnih komunalanih preduzeća koji će otpad zaista i reciklirati na deponijama, zatim kreiranje efektnih sistema sabiranja i sakupljanja otpada od domaćinstava do tržnih centara, a koji će promovisati “zero waste” politiku, sa posebnim akcentom na zakonske izmjene koje se tiču efikasnog zbrinjavanja opušaka od cigareta u KS ;
3. Treći III. dio analize: zaključci i preporuke hitnog zakonskog djelovanja i konkretnih zakonskih mjera.

b) Pravna analiza mora imati;

- ukupno do 50 stranica, minimalno 30 stranica, 1.5 promjer linije razdvajanja;
- listu relevantnih referenci, naročito zakonske reference, kao i primjere dobre prakse iz drugih država;
- najmanje dvije (2) a najviše pet (5) orginalnih fotografija prikaza stanja nepropisno odloženog otpada u Sarajevu, sa posebnim prikazom nepropisno odloženih opušaka od cigareta;

c) Pravna analiza se mora pripremiti i dostaviti u roku od 40 dana od dana potpisivanja Ugovora o djelu sa Udruženjem “Resursni Aarhus centar u BiH.”

II. Priaviti se mogu:

- Diplomirani pravnici sa najmanje tri(3) godine radnog iskustva; gdje će prednost imati oni koji su stekli radno iskustvo u okolišnom sektoru;
- Druge struke, pod uslovom da imaju više od šest(6) godina radnog iskustva u okolišnom sektoru i to u oblasti zbrinjavanje/upravljanje otpadom.

III. Prijave se dostavljaju na e-mail adresu: koordinator@aarhus.ba, uz sljedeću dokumentaciju:

- Prijava sa ponudom i CV-om.

IV. Rok prijave

- Krajnji rok prijave je 14 dana od dana objave ovog Javnog poziva.

 

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign