logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

JOŠ JEDAN KORAK KA SPAŠAVANJU VRHOVINSKE RIJEKE

Okružni sud u Banja Luci donio je 05.01.2021. godine pozitivnu presudu za odbranu Vrhovinske rijeke koja se nalazi na lokalitetu opštine Kalinovik. Sud je presudom uvažio tužbu podnesenu od strane Centra za životnu sredinu, a pripremljenu u saradnji sa Aarhus centrom u BiH, te poništio sporno rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS. Ministarstvo je spornim rješenjem prvobitno oslobodilo

nosioca projekta, “Delaso” d.o.o. Teslić obaveze da izradi Studiju uticaja na životnu sredinu za malu hidroelektranu “Hotovlje” na Vrhovinskoj rijeci.

Kako je dokazano sudskim procesom, Ministarstvo prilikom donošenja poništenog rješenja nije uvažilo mišljenje Instituta za javno zdravstvo RS-a kojim je ukazano da nije posvećena naročita pažnja uticajima na potencijalna izvorišta vode za pića od strane izrađivača prethodne procjene uticaja. Takodjer, planirana mašinska zgrada hidroelektrane u nenaseljenom mjestu u gornjem toku Vrhovinske rijeke bi se nalazila 300 metara ispod kaptiranog izvorišta rijeke koje služi za javno vodosnadbijevanje stanovništva, što je isuviše blizu kaptaže u zaštitnim zonama trenutne zgrade lokalnog javnog vodnog objekta.

Ministarstvo ne samo da nije uvažilo mišljenje Instituta u ovom pogledu nego nije navelo niti valjane razloge zbog kojih ono nije uvaženo. Također, Ministarstvo u poništenom rješenju nije navelo razloge za neuvažavanje mišljenja Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, u kojem je istaknuto kako ovo područje predstavlja stanište vrste potočnog raka Austropotamobius torrentium Schrank. Pomenuta vrsta je prepoznata kao vrsta od interesa za Evropsku uniju, koju je prema mišljenju Instituta potrebno očuvati kroz zaštitu područja koje nastanjuje. U pomenutom mišljenju se također ističe da je Gornji tok rijeke Neretve sa pritokama jedno od najvećih i najviše očuvanih staništa autohtone potočne pastrmke Salmo trutta Linnaeus.  Dakle, jedna od najvažnijih mjera zaštite i očuvanja tog područja te povećanja ukupne ihtiopopulacije jeste zaštita posebnih staništa tzv. ribljih plodišta.

 

Dopunama Prostornog plana RS-a do 2025. godine, područje gornjeg toka rijeke Neretve je planirano za zaštitu u kategoriji Područje upravljanja staništem. Istovremeno, pomenuto područje je planirano i za hidroenergetsko korištenje, što je potpuno nespojivo s bilo kakvim pojmom zaštite. Ovo znači da nadležna ministarstva imaju zadatak da utvrde koje je plansko rješenje od većeg interesa za Republiku Srpsku jer je sasvim jasno da nije moguće istovremeno vršiti i zaštitu staništa i hidroenergetsko korištenje, na šta sud posebno ukazuje. Jedno je sigurnom, da će predmetna hidroelektrana imati uticaj na prirodna staništa, zbog čega je neophodno da ovlaštene institucije donesu rješenje kojim će se investitoru nametnuti obaveza izrade Studije uticaja na okoliš.

 

Vrijedi napomenuti da je Ministarstvo ishodovalo i ekološku dozvolu za MHE Hotovlje na temelju sada već poništenog rješenja. Ekološka dozvola je također utužena i čeka se sudska presuda. Zbog radova koji se već duži period izvode na Vrhovinskoj rijeci od strane investitora, podnesene su i brojne krivične prijave kao i zahtjevi za inspekcijski nadzor, te se stoga nadamo da će ova sudska presuda konačno potaknuti odgovorne da zaštite Vrhovinsku rijeku u skladu sa zakonom.

 

 

 

 

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign