logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Klimatske promjene

Naziv projekta: Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost u Općini Goražde

 

Donator: Misija OSCE u BiH, Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Tema/oblast: Okoliš, smanjenje rizika od prirodnih nesreća

Trajanje projekta: 4 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

 • Konsultativni sastanci

 • Podrška radnoj grupi za izradu Plana zaštite i spašavanja u Općini Goražde

 • Edukativne radionice o podizanju svijesti o DRR

 • Izrada promotivnog materijala

 • Izrada info paketa o zaštiti i spašavanju

Materijali: 

Uloga medija u smanjenju rizika nesreća                                                      PREUZMI
Plakat - Znaci za uzbunjivanje - Goražde PREUZMI
Plakat - Znaci za uzbunjivanje - Orašje PREUZMI
Plakat - Znaci za uzbunjivanje - Bijeljina PREUZMI
Raspored časova PREUZMI
Info paket PREUZMI
Učenici drugih razreda osnovnih škola posjetili PVJ Općine Goražde - VIDEO POGLEDAJ
Prezentacija AC JIS PREUZMI
Prezentacija AC Nikšić PREUZMI
Prezentacija AC Sarajevo PREUZMI
Prezentacija AC Vlora PREUZMI
Prezentacija Opština Bajina Bašta PREUZMI
Prezentacija Opština Goražde PREUZMI
Prezentacija Opština Ulcinj PREUZMI
Prezentacija Opština Vlora PREUZMI
Project Overview PREUZMI

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta Aarhus centara u smanjenju rizika od katastrofa i jačanje svijesti u lokalnim zajednicama

 

Donator: Misija OSCE u BiH, ENVSEC, Grad Sarajevo

Tema/oblast: Okoliš, smanjenje rizika od prirodnih nesreća

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Glavne aktivnosti projekta:

 • Aktivnosti projekta "Jačanje kapaciteta Aarhus centara u smanjenju rizika od katastrofa i jačanje svijesti u lokalnim zajednicama", koje je Aarhus centar Sarajevo realizirao u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, Gradom Sarajevom i Općinom Vogošća implementirane su 2014. i 2015. godine. Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta Mreže Aarhus centara u BiH, kao i njihovih partnera, u smanjenje rizika od katastrofa. U okviru projekta u novembru 2014.godine održana je „Nacionalna radionica o izgradnji kapaciteta Aarhus centara i partnera u oblasti smanjenja rizika od katastrofa“, koja je okupila predstavnike jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija sa područja BiH. Trodnevni program je dizajniran na način da je organizovana terenska posjeta pogođenim područjima Grada Zenice, te je predviđeno vrijeme za prezentovanje i učenje o smanjenju rizika od katastrofa, kao i razmjena i umrežavanje između učesnika. Ova radionica je bila odlična prilika za izgradnju kapaciteta Aarhus centara i uspostavljanje novih partnerstava u budućim projektima kada je riječ o smanjenu rizka od katastrofa.

 • U okviru istog projekta u 2015. godini je Aarhus centar Sarajevo u saradnji sa Općinom Vogošća izradio Akcioni plan o jačanju javne svijesti o smanjenju rizika od katastrofa u Općini Vogošća iz kojeg je implementirao pet definiranih aktivnosti. U okviru projekta organizirane su četiri radionice.

 • Na prvoj radionici se participativnom metodom radilo na izraditi Akcionog plana o jačanju javne svijesti o smanjenju rizika od katastrofa za Općinu Vogošća. Učesnici su na radionici analizirali probleme, njihov uticaj i ponudili moguća rješenja, a sve u svrhu izrade navedenog akcionog plana.

 • Na drugoj radionici, na kojoj su prisustvovali predstavnici mjesnih zajednica sa područja Općine Vogošća, osnovnih škola, nadležnih općinskih službi, te predstavnik Kantonalne uprave civilne zaštite- Profesionalne vatrogasne jedinice i RTV Vogošća, inače članovi radne grupe koja je izradila Akcioni plan za jačanje javne svijesti o smanjenju rizika od katastrofa u Općini Vogošća, su verificirane aktivnosti iz plana i diskutiralo se o mogućnostima realizacije budućih aktivnosti iz Akcionog plana.

 • Na trećoj radionici educirani su sekretari i vijećnici Savjeta mjesnih zajednica o smanjenju rizika od katastrofa i mjerama civilne zaštite s posebnim osvrtom na prevenciju i pripravnost za klizišta kako bi stečena znanja ali i dobivene edukativne materijale prenijeli na stanovnike svojih mjesnih zajednica.

 • Posljednja radionica je održana za predstavnike medija na kojoj se govorilo o ulozi medija u smanjenju rizika nesreća i informativnom djelovanju tokom nesreća na lokalnom i globalnom nivou. Ova radionica bila je doprinos u prepoznavanju važne uloge medija kod educiranja javnosti s ciljem preventivnog djelovanja, ali i njihove velike uloge u informativnom djelovanju tokom samih nesreća.

 • Također, je inicirano i obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u saradnji sa Općinom Vogošća i osnovnim školama sa njihove teritorije. Organizirano je čitanje prigodnog teksta o smanjenju rizika od katastrofa u osnovnim školama s ciljem poticanja obilježavanja važnih datuma vezanih za smanjenje rizika od katastrofa. Kreiran je i odštampan raspored časova, koji je podijeljen učenicima osnovnih škola u Vogošći.

 • U okviru projekta odštampani su i plakati za uzbunjivanje i djelovanje građana tokom nesreća za Općinu Vogošća.

Materijali: 

Community based DRR through an Integrative Preparedness Planning - UNDP-SEF PREUZMI
Disaster and Risks PREUZMI
Doboj PREUZMI
DRR AP u Vogošći PREUZMI
Editoral Ethics-BiH PREUZMI
Ekolist, BiH PREUZMI
Envijournalism-BiH PREUZMI
FCB-BiH PREUZMI
Measurement -BiH PREUZMI
MoS BiH Pregld institucija i zakonske regulative BiH PREUZMI
MoS BiH Uvod u koncept DRR PREUZMI
Mreža AC PREUZMI
Općina Gračanica PREUZMI
Općina Lukavac PREUZMI
Općina Tuzla PREUZMI
Općina Vogosca PREUZMI
Općina Zenica PREUZMI
Prevencija i pripravnost za klizišta - ISKUSTVA IZ PRAKSE - T.Nikolić PREUZMI
Prezentacija rezultata projekta implementiranog u Vogošći S.Jukan, Vienna PREUZMI
Uloga medija u smanjenju rizika nesreća i informativnog djelovanja u nesrećama PREUZMI
Brošura BHS PREUZMI
Brošura ENG PREUZMI

 

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Podržavnje kampanje

 


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign