logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Usluge

Usluge

U prvoj godini rada Aarhus centar ima kapacitet za pruženje sljedećih usluga:

  • Savjetovanje javnosti po pitanju postojećih izvora informacija o životnoj sredini, sistemu državnih institucija koje imaju informacije iz te oblasti, kao i načinu kako da formuliraju zahtjeve da dobiju informacije.
  • Savjetovanje o primjeni odredaba Konvencije, kao i o propisima na nivou države i entiteta, koji se odnose na zahtjeve javnosti za pristup informacijama o životnoj sredini.
  • Savjetovanje potencijalnih podnosioca zahtjeva za dobijanje okolišnih informacija.
  • Savjetovanje i informisanje javnosti u vezi sa sudskom procedurom, administrativnim i pravnim mogućnostima za ulaganje žalbi.
  • Upućivanje na advokate registrirane pri Aarhus centru Sarajevo kao advokati koji žele pružiti pro bono savjete i usluge zastupanja pred sudom.
  • Savjetovanje o odabiru organizacija, ciljnih grupa i pojedinaca koji mogu biti uključeni u procedure u vezi s učešćem javnosti.
  • Tehnička i logistička podrška nadležnim vlastima u pripremi nacionalnih izvještaja o implementaciji Aarhuske konvencije u BiH (organizacija pisanja izvještaja, prikupljanje i obrada informacija).
  • Podrška focal point-u za Aarhusku konvenciju u BiH, po potrebi.
  • Informisanje o aktivnostima Sekretarijata Aarhuske konvencije pri UNECE-u i i promocija rada Sekretarijata.

 

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign