logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

"Pričajmo o zraku"

Švedska ambasada je organizirala promotivni događaj “PRIČAJMO O ZRAKU” danas 24.januara 2018. godine u Sarajevu.  Ambasada je na ovaj način željela upoznati organizacije civilnog društva koje se bave aktivno problematikom “kvaliteta zraka u BiH” te u suradnji sa istim uz razgovor sa građanima podizati svijest o ovoj problematici.

 

 

 

 

Read more...

Udruženje „Aarhus centar u Bosni i Hercegovini“ raspisuje natječaj za poziciju KOORDINATORA

Udruženje « Aarhus centar u Bosni i Hercegovini » postoji od 2013. godine, sa ciljem unaprijeđivanja provedbe Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti i pristupu pravdi u pitanjima okoliša (poznatije kao Aarhuska konvencija). Ciljevi Udruženja su da:

  • Promoviše demokratske vrijednosti i postupke na planu očuvanja okoliša,
  • Podstiče transparentnost i odgovornost na svim nivoima vlasti,
  • Doprinosi poboljšanju stanja okoliša,
  • Doprinosi zaštiti prava svih ljudi, današnjih i budućih generacija da žive u okruženju koje ne ugrožava njihovo zdravlje i blagostanje.

Više informacija o aktivnostima i rezultatima Udruženja dostupno je na www.aarhus.ba/sarajevo   

Read more...

Akcije zimskih popisa i prebrojavanja ptica

Tokom januara 2018. godine udruženja „Naše ptice“ iz Sarajeva i „Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta“ iz Banjaluke u saradnji sa drugim udruženjima i pojedincima vrše zimsko brojanje sova (malih ušara, Asio otus) i zimsko brojanje ptica močvarica. 

Prebrojavanje sova vršiće se uglavnom po Posavini u okolini naseljenih mjesta, s obzirom da se zimska jata malih ušara zadržavaju većinom na drveću zelenih površina, parkova, drvoreda, školskih dvorišta i sl. 

Read more...

U OSNOVNOJ ŠKOLI „GRBAVICA 1“ ODRŽANA I DRUGA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA „PRETVORI OTPAD U KORISNU STVAR“

U petak, 22. 12. 2017. godine „Aarhus centar u BiH“ je u Osnovnoj školi „Grbavica 1“, učenicima dramske i ekološke sekcije održao drugu kreativnu radionicu. Radionica je nastavak interaktivnog projekta „Pretvori otpad u korisnu stvar“ i učenici su zajedno sa nastavnicama, koje aktivno rade u ovim sekcijama, pokazali zavidnu kreativnost. 

 

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign