logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Vlada ZDK-a: Projekt 'Plava voda' samo uz poštivanje zakonskih procedura

Vlada Zeničko-dobojskog kantona poručila je danas u saopćenju za javnost da podržava projekt "Plava voda", ali da će u daljim procedurama kreditnog zaduženja i obezbjeđenja povrata kredita i dalje insistirati na, kako kažu, poštivanju zakonskih procedura.

U saopćenju Vlada navodi da je na svojoj sjednici od 23. januara razmatrala informaciju o realizaciji projekta "Plava voda" i s ciljem njegove dalje realizacije donijela tri zaključka prema kojima u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, Vlada traži od Gradskog vijeća Zenica garancije za povrat kredita na iznosu od 11.470.800 EUR.

Read more...

Javni uvid - Nacrt okolišne dozvole za ArcelorMittal d.o.o. Zenica

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući zahtjev privrednog društva „ArcelorMittal Zenica“ d.o.o. Zenica, na osnovu čl. 71. i 72. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/03), čl. 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/09), čl. 19. i 20. Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ br. 33/03 i 72/09), i čl. 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ br. 2/98 i 48/99) pripremilo je

NACRT

integralne obnovljene okolišne dozvole privrednom društvu ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica

 

Read more...

Javni uvid - Nacrt Studije: Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo za Projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u opštinama Laktaši i Gradiška, rijeka Vrbas – kanal OSORNA

Obavještavamo građane da uvid u Nacrt Studije: Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo za Projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u opštinama Laktaši i Gradiška, rijeka Vrbas – kanal OSORNA mogu izvršiti u prostorijama opština Laktaši i Gradiška u periodu od 17-31. januara.Za vrijeme javnog uvida zainteresovana fizička i pravna lica mogu da podnesu primjedbe i mišljenja na Nacrt studije upisom u knjigu koja će se nalaziti u prostorijama opština ili poštom na adrese opština i Ministrastva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i elektronskim putem. Nacrt dokumenta možete pogledati OVDJE.

Javna rasprava na Nacrt Studije: Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo za Projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u opštinama Laktaši i Gradiška, rijeka Vrbas – kanal OSORNA održaće se:

Read more...

Javna rasprava - Studija o procjeni utjecaja na okoliš za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada

Investitor Općina Tomislavgrad – Pakline je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 02.02.2017. godine u prostorijama općine Tomislavgrad sa početkom u 11 sati.

U postupku uključivanja javnosti kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole,ulica Marka Marulića br.2. u Sarajevu.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Studiju je do 27.01.2017. godine.

 

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign