logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Konferencija "Informisan građanin – odgovorna vlada"

Konferencija „Informisan građanin – odgovorna vlada“

26. 09. 2012.

Banja Luka, 26. septembar 2012. – Povodom 28. septembra,  Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Norveške organizuje konferenciju „Informisan građanin – odgovorna Vlada“.

Pravo na dostupnost informacija smatra se jednim od osnovnih ljudskih prava u svim demokratskim zemljama i garantovano je svim relevantnim međunarodnim dokumentima koji propisuju osnovna ljudska prava. Bez slobodnog pristupa informacijama nije moguće zamisliti odgovornu i demokratsku vladavinu, kao ni učešće građana u procesima donošenja odluka. U proteklih deset godina BiH i region zapadnog Balkana prešli su dug put u implementaciji prava na pristup informacijama. Nakon usvajanja zakonskog okvira i definisanja pravnih mehanizama za pristup informacijama, još uvijek postoje značajni izazovi u ostvarivanju ovog prava.

U tom smislu, konferencija će poslužiti kao prilika za sumiranje trenutnog stanja kada je u pitanju primjena prava na pristup informacijama  i učešće građana u donošenju odluka u zemlji i regionu, te ponuditi odgovarajuće preporuke na bazi dosadašnjih iskustava državnih institucija, organizacija civilnog društva i medija.

Konferencija će se sastojati iz dva panela  – prvi se odnosi na trenutno stanje u primjeni legislative o slobodi pristupa informacijama u BiH i regionu, a drugi na pitanja otvorene vlade i učešća građana u procesu donošenja odluka. Dnevni red se nalazi u prilogu.

Konferencija će se održati u četvrtak, 27.09.2012., u hotelu „Evropa“ u Sarajevu, sa početkom u 10.00 časova i biće otvorena za predstavnike medija.

Prezentacija web stranice Aarhus centra Sarajevo

Aarhus centar Sarajevo je danas 21.09.2012. god. u 10:30 sati u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, ulica Kemala Kapetanovica 17, održao prezentaciju web stranice. Uvodni govor su  održale Azra Rogović-Grubić (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, članica Savjetodavnog odbora Aarhus centra) i Alma Mirvić (Misija OSCE-a u BiH, voditeljica projekta).

Predstavljeni su glavni elementi web stranice, među kojima i novine koje se tiču informacija o radu Sekretarijata Aarhuske konvencije u Ženevi, kao i Inicijative za okoliš i sigurnost, te kratki vodić o ostvarivanju prava iz sva tri stuba Konvencije: pravo na informaciju, pravo na učešće u odlučivanju i pravo na pristup pravosuđu u okolišnim pitanjima.

Na prezentaciji su bili prisutni predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, OSCE-a, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i nevladinog sektora.

View the embedded image gallery online at:
http://aarhus.ba/sarajevo/en.html?start=1264#sigFreeId38fc2e02af

Usluge

Usluge

U prvoj godini rada Aarhus centar ima kapacitet za pruženje sljedećih usluga:

  • Savjetovanje javnosti po pitanju postojećih izvora informacija o životnoj sredini, sistemu državnih institucija koje imaju informacije iz te oblasti, kao i načinu kako da formuliraju zahtjeve da dobiju informacije.
  • Savjetovanje o primjeni odredaba Konvencije, kao i o propisima na nivou države i entiteta, koji se odnose na zahtjeve javnosti za pristup informacijama o životnoj sredini.
  • Savjetovanje potencijalnih podnosioca zahtjeva za dobijanje okolišnih informacija.
  • Savjetovanje i informisanje javnosti u vezi sa sudskom procedurom, administrativnim i pravnim mogućnostima za ulaganje žalbi.
  • Upućivanje na advokate registrirane pri Aarhus centru Sarajevo kao advokati koji žele pružiti pro bono savjete i usluge zastupanja pred sudom.
  • Savjetovanje o odabiru organizacija, ciljnih grupa i pojedinaca koji mogu biti uključeni u procedure u vezi s učešćem javnosti.
  • Tehnička i logistička podrška nadležnim vlastima u pripremi nacionalnih izvještaja o implementaciji Aarhuske konvencije u BiH (organizacija pisanja izvještaja, prikupljanje i obrada informacija).
  • Podrška focal point-u za Aarhusku konvenciju u BiH, po potrebi.
  • Informisanje o aktivnostima Sekretarijata Aarhuske konvencije pri UNECE-u i i promocija rada Sekretarijata.

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign