logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Javna rasprava - JP Autoceste Federacije BiH, koridor VC, dionica Konjic - Mostar Sjever

Investitor JP Autoceste Federacije BiH, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za koridor VC, dionica Konjic - Mostar Sjever.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole je – Zagrebinspekt Mostar.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora JP Autoceste Federacije BiH je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja.

Read more...

Javna rasprava - ŠTITAR d.o.o. Ravno

Investitor ŠTITAR d.o.o Ravno - Ivanjica bb, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za - pogon za eksploataciju i preradu tehničko-građevinskog kamena krečnjaka (površina ekstrakcionog polja12,71 ha)

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole je – INZIO - Institut za zaštitu i ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla.

 

Read more...

Javna rasprava - ENERGY SOLUTION d.o.o. Lukavac, ul. Termoelektrane bb, 75 300 Lukavac

Investitor ENERGY SOLUTION d.o.o. Lukavac, ul. Termoelektrane bb, 75 300 Lukavac, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za – Centar za reciklažu rabljene gume - piroliza - na lokaciji industrijske zone u Lukavcu

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole / Studije utjecaja na okoliš je konsultanska kuća ENOVA d.o.o. Sarajevo.

 

Read more...

Istraživanja: Zračenje baznih stanica šteti zdravlju

Istraživači italijanskog Instituta Ramazzini objavili su rezultate opsežne studije koji pokazuju da su životinje koje su dugo bile izložene uobičajenim nivoima zračenja baznih stanica za mobitele oboljele od švanoma (vrste raka).

Studija je promatrala 2.448 laboratorijskih štakora od prenatalne dobi do njihove prirodne smrti, koji su bili izloženi zračenju bazne stanice 19 sati na dan, a istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu Environmental Research u martu ove godine, prenosi Hina.

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign