Udruženje Aarhus Centar u BIH Početna
logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

EKOLOŠKA KATASTROFA O KOJOJ SVI ŠUTE - TEHNOLOŠKE OTPADNE VODE SA DEPONIJE ŠLJAKE I PEPELA "JEZERO II" TERMOELEKTRANE "TUZLA", SE NEPREČIŠĆENE IZLIJEVAJU U RIJEKU JALU

 

Pored ekološke katastrofe koju je prouzrokovalo izlijevanje tekućine sa taložnice "bijelo more" fabrike Sisecam soda Lukavac, rijeke tuzlanskog kantona su poprište još jednog ekološkog incidenta na koji nažalost niko od nadležnih ne reaguje. Tehnološke otpadne vodesa deponije šljake i pepela "Jezero II"  termoelektrane "Tuzla", se nakon kratkog zadržavanja na deponiji, kontaminirane i sa visokim pH,

Read more...

Osnivač kompanije Patagonia o hidroenergiji

 

Yvon Chouinard, osnivač kompanije Patagonia dao je svoj osvrt na problem masovne izgradnje hidroelektrana na posljednjim divljim rijekama Evrope, rijekama Balkana.

 

Poslijednjim divljim  rijekama Evrope prijeti velika opasnost. Ovog puta ne govorimo o prekomjernoj suši ili fabrikama koje ispuštaju toksičan otpad, već o branama i hidroelektranama za koje postoji uvjerenje da proizvode čistu, zelenu, obnovljivu energiju. Činjenica je da su brane prljave, a njihov destruktivni uticaj daleko prevazilazi njihovu korist. Konkretno, električna energija koja nastaje iz hidroelektrana se sada može proizvesti mnogo efikasnije na druge načine koji ne uništavaju rijeke i životna staništa i ne raseljavaju  ljude.

Read more...

Javna rasprava - JU Autoceste FBiH, brza cesta Sarajevo - Goražde

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općina Pale-Prača i Grada Goražde, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

 

 

Read more...

Javna rasprava - JP Elektroprenos

Investitor JP Elektroprenos - Elektroprijenos BiH, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za izgradnju 110 kV dalekovoda TS Kiseljak - TS Fojnica.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole je konsultantska kuća  IG d.o.o.Banja Luka.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora JP Elektrodistribucija BiH je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja.

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign