logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Javni uvid – „Toplane Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, Kotlovnica „Alipašin – most -1“

Investitor „Toplane Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za projekat izgradnje kotlovnice „Alipašin – most -1“, a koja se namjerava graditi u Općini Novi Grad, Sarajevo.

Predmetna kotlovnica će se snabdjevati prirodnim gasom iz gradske distributivne mreže, pririska P=1-3 (4) bar. Određeno je da kotlovnica bude vrelovodna sa planiranim temperaturnim gradijentom 120/80oC i planiranom instalisanom snagom 20 MW. 

Uz Zahtjev je dostavljen i Plan upravljanja otpadom. 

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sektor za okolinske dozvole, Sarajevo, Marka Marulića br 2/I soba br. 111 

Read more...

Javna rasprava - zatvaranje deponije Krivodol Bosanska Krupa

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Bosanska Krupa, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za sanaciju (zatvaranje) i remedijaciju postojeće deponije otpada „Krivodol“ u Bosanskoj Krupi

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općine Bosanska Krupa, ul. Terzića bb, dana 10. 01. 2017. godine (utorak) sa početkom u 11:00 sati.

Read more...

Javna rasprava - o izgradnji mHE na rijeci Riki u Jajcu

Općina Jajce poziva predstavnike institucija/organizacija, mjesnih zajednica sa područja općine Jajce, nevladine organizacije (udruženja/udruge) kao i ostale zainteresovane građane da uzmu aktivno učešće u Javnoj raspravi na temu: Izgradnja dvije male HE Zečjak i Šerići na rijeci Riki snage 553 i 783 kw  investitor Bettoni BH d.o.o. Sarajevo, sjedište Ćemaluša broj 12/1, Sarajevo.

Javna rasprava će se održati dana 14.12.2016.godine, srijeda, u Velikoj sali Općine Jajce sa početkom u 11:00 sati.

Investitor Bettoni BH d.o.o. Sarajevo je podnio zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektane na rijeci Riki, područje mjesne zajednice Rika, općina Jajce.

Read more...

Opasno živjeti u bh. gradovima zbog zagađenja

Onečišćenje zraka u gradskim i industrijskim središtima u Bosni i Hercegovini ponovno je dosegnulo alarmantne razmjere, a koncentracija štetnih čestica prašine već danima višestruko premašuje dopuštene vrijednosti, objavio je Hidrometeorološki zavod Federacije BiH...

Naime, prema dostupnim pokazateljima s mjernih postaja u Sarajevu, Tuzli i Zenici, koncentracija štetnih čestica u zraku je takva da predstavlja izravnu opasnost po zdravlje ljudi.

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign