logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Javna rasprava - sanacija deponije

Investitor Općina Sanski Most dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o procjeni uticaja na okoliš za sanaciju deponije i iizgradnju pratećih sadržaja "Sanska brda", općiina Sanski Most na okolinski prihvatljiv način k sa specifičnim mjerama za smanjenje uticajima na okoliš, te zdravlje i sigurnost ljudi.

Read more...

Javna rasprava - sanacije deponije komunalnog otpada “Mut-Plane” općine Fojnica

Javna rasprava Studije uticaja na okoliš za projekat sanacije postojeće deponije komunalnog otpada “Mut-Plane” općine Fojnica i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja.


Općina Fojnica, SBK, dostavila je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za zatvaranje i sanaciju deponije komunalnog otpada „Mut-plane” u Općini Fojnica, a Javna rasprava će se održati dana 08.05.2017. godine u prostorijama Općine Fojnica – sala I sa početkom u 12 sati.

Read more...

Javna rasprava - zatvaranje i sanacija deponije komunalnog otpada „Neteka” u Općini Odžak

Javna rasprava - Studije uticaja na okoliš za projekat sanacije postojeće deponije komunalnog otpada “Neteka” općine Odžak i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja.

Općina Odžak, županija/kanton Posavski, dostavila je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za zatvaranje i sanaciju deponije komunalnog otpada „Neteka” u Općini Odžak, a Javna rasprava će se održati dana 04.05.2017. godine u prostorijama Općine Odžak – Gradska vijećnica ( Mala vijećnica) sa početkom u 12 sati.

Read more...

Pokrenute aktivnosti za izradu trećeg UNECE-ovog Pregleda stanja okoliša u BiH

U okviru nastavka saradnje sa Programom Ujedinjenih nacija za okoliš (UNEP) započete tokom prošle godine, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić sa svojim saradnicima održao je sastanak sa predsjednikom Stalnog odbora Alpske konvencije u okviru Ministarstva za okoliš, kopno i more Republike Italije Paolom Angelinijem, te predstavnicom italijanskog Nacionalnog instituta za statistiku Cristinom Brandimarte.

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign