logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Poplava, zemljotres, smog: Prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću

Knjiga koja je pred vama, Zbornik radova o temama iz bosanskohercegovačke ekohistorije 20. stoljeća, predstavlja rezultat nastojanja kolegica i kolega historičara da svoje istraživačke ambicije i namjere iskažu i u pravcu koji nije naročito uobičajen u bosanskohercegovačkoj historiografiji.

Pitanje odnosa čovjeka i prirode te njihove međusobne povezanosti i uvjetovanosti staro je koliko i sam život čovjeka u prirodi. Čudi, zbog toga, činjenica da se historija okoliša ima smatrati veoma mladom akademskom disciplinom, o čemu su do sada napisani brojni i veoma utemeljeni historiografski tekstovi. 

Read more...

Održana prva tematska radionica u Osnovnoj školi Grbavica 1

Danas je stručni tim „Aarhus centra u BiH“ održao prvu interaktivnu tematsku radionicu u okviru projekta „Pretvori otpad u korisnu stvar“, kojim se želi doprinijeti razvoju svijesti osnovaca o značaju smanjenja količina komunalnog otpada, iskorištavanjem sirovina kroz lutkarske predstave. 

Projektom je predviđena edukacija osnovaca o razvrstavanju otpada i pripremanju za reciklažu. Radionica je održana u Osnovnoj školi Grbavica 1 u saradnji sa ekološkom i dramskom sekcijom. 

Read more...

PRVA NAGRADA ZA „AARHUS CENTAR U BiH“

Na ovogodišnjoj Manifestaciji obilježavanja značajnih datuma u oblasti ekologije, u općini Novo Sarajevo, u utorak, 05. 12. 2017. godine, obilježen je Svjetski dan tla/zemljišta i Međunarodni dan Volontera. Ovogodišnju Manifestaciju organizovali su Centar za okolišno održivi razvoj i općina Novo Sarajevo.

Manifestacija je održana u prostorijama Javne Ustanove Međunarodni centar za djecu i omladinu općine Novo Sarajevo. Prezentirani su volonterski projekti i angažmani volontera kroz brigu o tlu u praktičnom nastavnom radu u srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn, kao i niz drugih aktivnosti u osnovnim školama i nevladinim organizacijama.

Read more...

Javna rasprava - sanacija deponije komunalnog otpada

Investitor JP “Rad” d.d Tešanj je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za projekat Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada “Bukva” općine Tešanj i izgradnja pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu. 

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign