logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Javni uvid u nacrt okolišne dozvole za investitora "GRID BH " d.o.o. Sarajevo, za MHE MUJADA, ukupne instalirane snage 1281 kW

U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) postupajući po zahtjevu investitora "GRID BH" d.o.o. Sarajevo, za postrojenje  MHE Mujada, stavlja se na javni uvid javnosti prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli.

 

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Nacrt okolišne dozvole dostupan je na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma. 

Izvor: fmoit.gov.ba

Read more...

Obavještenje o stavljanju na javni uvid Nacrta studije uticaja na životnu sredinu sa Planom o upravljanju otpadom za projekat Vjetroelektrane Grebak

Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju dostavljen je Nacrt Studije uticaja na životnu sredinu sa Planom o upravljanju otpadom za projekat Vjetroelektrane Grebak, ukupne instalirane snage od 49,5 MW, na teritoriji opštine Nevesinje.

 

Nosilac izrade studije sa planom je Javna naučno-istraživačka ustanova „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ Banja Luka. Na osnovu člana 69. Zakona o zaštiti životne sredine, („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12 i 79/15), Nacrt Studije uticaja na životnu sredinu sa Planom o upravljanju otpadom za projekat Vjetroelektrane Grebak, ukupne instalirane snage od 49,5 MW, na teritoriji opštine Nevesinje, stavlja se na javni uvid i objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

 Javni uvid u nacrt Studije uticaja na životnu sredinu sa Planom o upravljanju otpadom obezbijeđen je na internet stranici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/Javni_uvid.aspx i u prostorijama Opštine Nevesinje, u periodu od 10.07.2020. do 10.09.2020. godine.

 

Read more...

Poziv za učešće u radionici na temu "Efikasne javne rasprave u jedinicama lokalne samouprave"


U sklopu  projekta “Misli o prirodi!,” koji finansira Vlada Švedske a implementira Centar za promociju Civilnog Društva (CPCD), Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH,” kao novi Eko HUB Sarajevo, će organizovati  radionicu na temu "Efikasne javne rasprave u jedinicama lokalne samouprave" za predstavnike  općina ali i građane, koja se odnosi na poboljšanje i promociju adekvatnog učešća građana u administrativnim postupcima koji se tiču okolišnih tema.

Read more...

Javni uvid u nacrt okolišne dozvole za investitora Vjetroelektrane d.o.o. GLAMOČ za izgradnju vjetroelektrane Đeva

U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) postupajući po zahtjevu investitora Vjetroelektrane d.o.o. GLAMOČ za izgradnju vjetroelektrane Đeva, ukupne instalisane snage 46 MW, stavlja se na javni uvid javnosti prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli.

 

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Nacrt okolišne dozvole

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter




Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign