logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Javni poziv o Prijedlogu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost Federacije BiH

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

upućuje javni

P O Z I V

svim zainteresiranim subjektima da se uključe i daju doprinos u razmatranju Prijedloga Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost Federacije BiH

Sve eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije u vezi navedenog prijedloga zakona, zainteresirani subjekti mogu dostaviti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, u elektronskoj formi na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 08.12.2016. godine.

Read more...

Javni uvid - ZAH d.o.o. Bosanska Krupa

"ZAH" d.o.o Bosanska Krupa, Dana nezavisnosti 25, 77 240 Bosanska Krupa, ostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole - za pogon obrade metala i galvanizaciju, na lokaciji Dana nezavisnosti 25, općina Bosanska Krupa.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole - je operater "ZAH" d.o.o. Bosanska Krupa.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za operatera „ZAH“ d.o.o. Bosanska Krupa, je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Maka Marulića br 2, prvi sprat - soba 108.

 

Read more...

Nacrt Izvještaja o stanju okoliša u Kantonu Sarajevo

Ovaj Izvještaj o stanju okoliša u Kantonu Sarajevo daje analizu i sintezu uzročno-posljedičnih odnosa između ljudskih aktivnosti i okoliša, pregled stanja pojedinih okolišnih komponenti, pregled institucionalnog i zakonodavnog okvira sektora zaštite okoliša, pregled u oblasti, obrazovanja o okolišu, te ocjenu nivoa javne svijesti po pitanju okoliša. Izvještaj o stanju je strukturiran prema DPSIR modelu. DPSIR model je okvir za opisivanje interakcija između društva i okoliša koji je usvojila Evropska agencija za okoliš (EEA). Nacrt Izvještaja možete preuzeti OVDJE.

 

 

 

Read more...

Javna rasprava - zatvaranje općinske deponije Mitale, Novi Travnik

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61 i 62 Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Novi Travnik, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za sanaciju postojeće deponije otpada „Mitale“, Općina Novi Travnik

Javna rasprava će se održati u velikoj Općine Novi Travnik, ul. Kralja Tvrtka bb, dana 07. 12. 2016. godine (srijeda) sa početkom u 11.00 sati.

 

Dnevni red:

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign