logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Prostorni plana KS u završnoj fazi: Novi način izrade omogućio je fleksibilnije planiranje

Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona Sarajevo, prema riječima ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomira Lukića, su okončane i o njima bi se već u aprilu mjesecu trabala izjašnjavati i Skupština KS.

Sastanak o ovoj temi premijera KS Elmedina Konakovića i resornog ministra sa načelnicima sarajevskih općina i nosiocem izrade ovog plana Zavodom za planiranje razvoja KS finalizira dogovore i dodatno pojašnjava ponuđena rješenja, imajući u vidu značaj ovog dokumenta kada je riječ o upravljanju i korištenju prostora kao važnog životnog resursa.

Kako je istakao ministar Lukić, na izmjenama ovog Plana radi se već šest godina. Uz zakonom propisana odobrenja federalnih ministarstava, pribavljena su i mišljenja općina tako da se došlo do konačnog izgleda ovog dokumenta. Vodilo se računa o različitim interesima, od onih koji su proistekli iz federalnih propisa, do onih koje imaju lokalne zajednice, kao i o funkcionalnim zajedničkim kantonalnim interesima, pogotovo kada je riječ o nesmetanom odvijanju javnih komunalnih funkcija.

Read more...

Javni uvid – JP „Elektroprivreda“ d.d. Sarajevo – VE „BITOVNJA“

Investitor JP „Elektroprivreda“ d.d. Sarajevo, je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za projekat izgradnje vjetroparka Bitovnja instalisane snage do/i 60 MW koja se sastoji do 25 vjetroagregata. VE Bitovnja se planira izgraditi na sjevernom dijelu Općine Konjic, granica prema Općini Kreševo. 

Vjetroelektrana Bitovnja namijenjena je za proizvodnju električne energije iz obnovljivog izvora (energije vjetra) i predaju elektroenergetskom sustavu Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju područje energetike i obnovljivih izvora energije. Uz Zahtjev je dostavljen i Plan upravljanja otpadom. 

Read more...

U BiH počela edukacija o boljem upravljanju regionalnim deponijama

Predstavnici komunalnih preduzeća i nadležnih institucija za okoliš u BiH započeli su proces edukacije o načinima za bolje upravljanje otpadom radi efikasnijeg vođenja regionalnih deponija i da bi u što većem procentu otpad postao resurs u BiH. To je omogućeno na početnoj radionici Programa izgradnje kapaciteta za dugoročnu održivost u sektoru upravljanja čvrstim otpadom u BiH, koju je 22.02.2017. godine u Sarajevu organizirala Svjetska banka uz podršku Švedske ambasade u BiH i Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Read more...

Istraživanje o zagađenju zraka: Sarajlije protiv loženja, trećina ih osjetila zdravstvene probleme

Jedna od najvažnijih tema u Sarajevu tokom decembra, ali i svake zime, je zagađenost zraka, odnosno velika koncentracija polutanata opasnih po zdravlje građana. Kao i kod svih situacija od velikog interesa javnosti, posebno u doba društvenih mreža, pojavljuje se jako veliki broj komentara sa krivcima te prijedlozima rješenja.

U želji za boljim razumijevanjem kako problema tako i javnog mnijenja, Valicon, kompanija za marketinška istraživanja, konsalting i poslovnu analitiku, je među građanima Sarajeva uradio istraživanje na temu zagađenja, ali i drugih problema s kojima se susreću građani.

Najvažniji nalazi istraživanja se mogu sumirati po sljedećim temama:

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign