logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Javna rasprava - Sanacija deponije komunalnog otpada "Grabovac" u Gračanici

Javni uvid Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za sanaciju i zatvaranje postojeće deponije komunalnog otpada „Grabovac” u Gračanici, investitora Općina Gračanica.

Investitor Općina Gračanica je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 27.02.2017. godine u prostorijama Općine Gračanica sa početkom u 12 sati.

U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br.2. 

Read more...

Ekološka katastrofa na Jablaničkom jezeru: Nestalo riblje bogatstvo, ekosistem trajno narušen

Alarmantno nizak nivo Jablaničkog jezera i evidentna ekološka katastrofa u proteklih mjesec dana uzrokovana nenajavljenim ispuštanjem vode na obližnjoj brani uzbunila je građane, ali i struku, ekološka i ribarska udruženja.

O dugoročnim posljedicama na ekosistem jezera niko sa sigurnošću ne može govoriti, spominju se samo decenije potrebne za oporavak. Uzrok u vidu poslovanja Elektroprivrede BiH navode svi, a špekulira se i o rekordno visokim cijenama na tržištu električne energije.

Read more...

"Močvare za smanjenje rizika od katastrofa"

PORUKA IZVRŠNOG SEKRETARA KONVENCIJE O BIOLOŠKOJ RAZNOLIKOSTI BRAULI-A FERREIRA DE SOUZA DIAS-A povodom SVJETSKOG DANA MOČVARA 2. FEBRUAR 2017. GODINE

Širom svijeta močvare pružaju velike prednosti uključujući čistu vodu, osiguravajući vodosnabdijevanje te pružanje važnih staništa za veliki broj vrsta. Močvare su također jako važne za smanjenje rizika od katastrofa. Oko 90 posto katastrofa su uzrokovane opasnostima koje prouzrokuju vode kao što su poplave i suše. Kao što je prepoznato u skladu sa načelima Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015-2030, močvare i usluge ekosistema koje pružaju su od ključnog značaja za smanjenje katastrofa i klimatskih rizika te izgradnje otpornosti na klimatske ekstreme.

Read more...

Vlada ZDK-a: Projekt 'Plava voda' samo uz poštivanje zakonskih procedura

Vlada Zeničko-dobojskog kantona poručila je danas u saopćenju za javnost da podržava projekt "Plava voda", ali da će u daljim procedurama kreditnog zaduženja i obezbjeđenja povrata kredita i dalje insistirati na, kako kažu, poštivanju zakonskih procedura.

U saopćenju Vlada navodi da je na svojoj sjednici od 23. januara razmatrala informaciju o realizaciji projekta "Plava voda" i s ciljem njegove dalje realizacije donijela tri zaključka prema kojima u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, Vlada traži od Gradskog vijeća Zenica garancije za povrat kredita na iznosu od 11.470.800 EUR.

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign