logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

"Močvare za smanjenje rizika od katastrofa"

PORUKA IZVRŠNOG SEKRETARA KONVENCIJE O BIOLOŠKOJ RAZNOLIKOSTI BRAULI-A FERREIRA DE SOUZA DIAS-A povodom SVJETSKOG DANA MOČVARA 2. FEBRUAR 2017. GODINE

Širom svijeta močvare pružaju velike prednosti uključujući čistu vodu, osiguravajući vodosnabdijevanje te pružanje važnih staništa za veliki broj vrsta. Močvare su također jako važne za smanjenje rizika od katastrofa. Oko 90 posto katastrofa su uzrokovane opasnostima koje prouzrokuju vode kao što su poplave i suše. Kao što je prepoznato u skladu sa načelima Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015-2030, močvare i usluge ekosistema koje pružaju su od ključnog značaja za smanjenje katastrofa i klimatskih rizika te izgradnje otpornosti na klimatske ekstreme.

Read more...

Vlada ZDK-a: Projekt 'Plava voda' samo uz poštivanje zakonskih procedura

Vlada Zeničko-dobojskog kantona poručila je danas u saopćenju za javnost da podržava projekt "Plava voda", ali da će u daljim procedurama kreditnog zaduženja i obezbjeđenja povrata kredita i dalje insistirati na, kako kažu, poštivanju zakonskih procedura.

U saopćenju Vlada navodi da je na svojoj sjednici od 23. januara razmatrala informaciju o realizaciji projekta "Plava voda" i s ciljem njegove dalje realizacije donijela tri zaključka prema kojima u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, Vlada traži od Gradskog vijeća Zenica garancije za povrat kredita na iznosu od 11.470.800 EUR.

Read more...

Javni uvid - Nacrt okolišne dozvole za ArcelorMittal d.o.o. Zenica

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući zahtjev privrednog društva „ArcelorMittal Zenica“ d.o.o. Zenica, na osnovu čl. 71. i 72. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/03), čl. 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/09), čl. 19. i 20. Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ br. 33/03 i 72/09), i čl. 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ br. 2/98 i 48/99) pripremilo je

NACRT

integralne obnovljene okolišne dozvole privrednom društvu ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica

 

Read more...

Javni uvid - Nacrt Studije: Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo za Projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u opštinama Laktaši i Gradiška, rijeka Vrbas – kanal OSORNA

Obavještavamo građane da uvid u Nacrt Studije: Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo za Projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u opštinama Laktaši i Gradiška, rijeka Vrbas – kanal OSORNA mogu izvršiti u prostorijama opština Laktaši i Gradiška u periodu od 17-31. januara.Za vrijeme javnog uvida zainteresovana fizička i pravna lica mogu da podnesu primjedbe i mišljenja na Nacrt studije upisom u knjigu koja će se nalaziti u prostorijama opština ili poštom na adrese opština i Ministrastva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i elektronskim putem. Nacrt dokumenta možete pogledati OVDJE.

Javna rasprava na Nacrt Studije: Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo za Projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u opštinama Laktaši i Gradiška, rijeka Vrbas – kanal OSORNA održaće se:

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter




Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign