Udruženje Aarhus Centar u BIH Početna
logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Obavještenje o izradi radne verzije Uredbe o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je izrađena radna verzija Uredbe o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.
Prilikom izrade ove Uredbe ispunjeni su uslovi iz člana 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave i konsultacijama u izradi zakona („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 123/08 i 73/12). Procjena je da je Uredba od interesa za javnost, te je  objavljena na internet stranici Ministarstva za

Read more...

Odobrena bespovratna sredstva za sektorske strategije adaptacije na klimatske promjene

Zeleni klimatski fond (GCF) odobrio je  bespovratna sredstva  u iznosu od 2,4 miliona dolara za izradu sektorskih strategija adaptacije na klimatske promjene  u naredne 3 godine – ovo su na sastanku (14.3.2018) ministru za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenki Golić saopštili predstavnici UNDP. Riječ je o sredstvima o kojima je ministar Golić, kao kontakt osoba za Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama za BiH,  pregovarala na Konferenciji stranaka Okvirne konvencije UN o klimatskim promjenama, koja je održana u novembru prošle godine u Bonu.

Read more...

Javna rasprava - „Rudar“ d.o.o Tuzla - Rudnik magnezita jama Miljevica na lokalitetu općine Kladanj

„Rudar“ d.o.o. Tuzla, Mitra Trifunovića Uče br. 9, 75 000 Tuzla, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole /Studiju o uticaju na okoliš za Rudnik maqnezita jama Miljevica na lokalitetu općine Kladanj.

Obrađivač Zahtjeva/Studije za izdavanje okolišne dozvole - je INZIO d.o.o. Tuzla.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za privredno društvo „Rudar“ d.o.o. Tuzla je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Maka Marulića br 2, prvi sprat - soba 108.

Read more...

Javna rasprava - JP Elektroprenos - Elektroprijenos BiH, delekovod Kiseljak - Fojnica

Investitor JP Elektroprenos - Elektroprijenos  BiH, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za izgradnju dalekovoda Kiseljak - Fojnica.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole je – IG Banja Luka.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora JP Elektrodistribucija BiH je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja.

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign