logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Javni uvid - ZAH d.o.o. Bosanska Krupa

"ZAH" d.o.o Bosanska Krupa, Dana nezavisnosti 25, 77 240 Bosanska Krupa, ostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole - za pogon obrade metala i galvanizaciju, na lokaciji Dana nezavisnosti 25, općina Bosanska Krupa.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole - je operater "ZAH" d.o.o. Bosanska Krupa.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za operatera „ZAH“ d.o.o. Bosanska Krupa, je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Maka Marulića br 2, prvi sprat - soba 108.

 

Read more...

Nacrt Izvještaja o stanju okoliša u Kantonu Sarajevo

Ovaj Izvještaj o stanju okoliša u Kantonu Sarajevo daje analizu i sintezu uzročno-posljedičnih odnosa između ljudskih aktivnosti i okoliša, pregled stanja pojedinih okolišnih komponenti, pregled institucionalnog i zakonodavnog okvira sektora zaštite okoliša, pregled u oblasti, obrazovanja o okolišu, te ocjenu nivoa javne svijesti po pitanju okoliša. Izvještaj o stanju je strukturiran prema DPSIR modelu. DPSIR model je okvir za opisivanje interakcija između društva i okoliša koji je usvojila Evropska agencija za okoliš (EEA). Nacrt Izvještaja možete preuzeti OVDJE.

 

 

 

Read more...

Javna rasprava - zatvaranje općinske deponije Mitale, Novi Travnik

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61 i 62 Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Novi Travnik, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za sanaciju postojeće deponije otpada „Mitale“, Općina Novi Travnik

Javna rasprava će se održati u velikoj Općine Novi Travnik, ul. Kralja Tvrtka bb, dana 07. 12. 2016. godine (srijeda) sa početkom u 11.00 sati.

 

Dnevni red:

Read more...

Javni uvid - Nacrt Regulacionog plana "Rajlovac III"

Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica da se Nacrt Regulacionog plana "Rajlovac III", utvrđen na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, stavlja na javni uvid od  14.11. do 14.12.2016. godine u terminu od 8:30 do 15:00 sati, u MZ ”Naselje heroja Sokolje” ul. Numan paše Ćuprilića br. 17 kao i u holu Općine Novi Grad Sarajevo.

Pismene primjedbe, sugestije i prijedloge na Nacrt Regulacionog plana "Rajlovac III" se mogu dostaviti u  MZ ”Naselje heroja Sokolje” ul. Numan paše Ćuprilića br. 17, MZ „Zabrđe“ ul. Avde Palića br. 64 i MZ „Briješće“ ul. Viteška br. 4, u naprijed navedenim terminima.  

Javna rasprava na temu Nacrt Regulacionog plana "Rajlovac III" će se održati dana 15.12.2016. godine (četvrtak) sa početkom u 17:00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (ul. Bulevar Meše Selimovića br. 97). Pozivamo građane kao i zainteresovana pravna lica da prisustvuju javnoj raspravi, te daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Regulacionog plana "Rajlovac III".

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign