logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

GIKIL Lukavac - obnova okolišne dozvole

„GIKIL“ d.o.o Lukavac, Željeznička broj 1, 75 300 Lukavac, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za obnovu okolinske dozvole - Pogoni za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije locirani na lokaciji Željeznička broj 1, 75 300 Lukavac.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole - je „GIKIL“ d.o.o. Lukavac.

 

Read more...

Javni uvid - Dopunjena SPUO - odsumporavanje dimnih plinova blokova 5 i 6 TE Tuzla

Dopuna Studija o procjeni uticaja na okoliš, odsumporavanje dimnih plinova – TE "Tuzla"

P EP BiH Podružnica TE Tuzla je dostavila dopunjenu Studiju o procjeni uticaja na okoliš za izgradnju objekata za odsumporavanje dimnih plinova Blokova 5 i 6 u TE „Tuzla“ na temelju izvještaja članova stručne komisija imenovane Rješenjem federalne ministrice br. UPI 05/2-23-11-100/14 SN od 17.8.2016. godine, zapisnika sa javne rasprave i dostavljenih primjedbi od strane nevladine organizacije Centar za energiju i ekologiju Tuzla.

Mišljenja i sugestije na dopunjenu studiju mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja na adresu:

 

 

Read more...

Javna rasprava - TREF PRODUCT d-o-o- Sarajevo

Investitor „TREF PRODUCT“ d.o.o Sarajevo, Ljubinići bb, ILIJAŠ dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole –Studiju o uticaja na okoliš za - farmu brojlera kapaciteta 100.000 brojlera u jednom turnusu u Ljubinićima, MZ Ljubinići, općina Ilijaš.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je konsultanska firma „Multiteh inženjering“ d.o.o. iz Zenice.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora „Tref Product“ d.o.o Sarajevo, - Farma brojlera - kapaciteta 100.000 brojlera u Ljubinićima, Ljubinići bb, općina Ilijaš., je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Maka Marulića br 2, prvi sprat– soba 108.

Read more...

Javni uvid – „Toplane Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, Kotlovnica „Alipašin – most -1“

Investitor „Toplane Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za projekat izgradnje kotlovnice „Alipašin – most -1“, a koja se namjerava graditi u Općini Novi Grad, Sarajevo.

Predmetna kotlovnica će se snabdjevati prirodnim gasom iz gradske distributivne mreže, pririska P=1-3 (4) bar. Određeno je da kotlovnica bude vrelovodna sa planiranim temperaturnim gradijentom 120/80oC i planiranom instalisanom snagom 20 MW. 

Uz Zahtjev je dostavljen i Plan upravljanja otpadom. 

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sektor za okolinske dozvole, Sarajevo, Marka Marulića br 2/I soba br. 111 

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign