logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

„Aarhus centar u BiH“ dio edukacije u okviru Program izgradnje kapaciteta i tehničke pomoći za uspješno umrežavanje i zagovaranje organizacija civilnog društva

Aarhus centar u BiH, kao predstavnik SECO grupe za okoliš, energiju i transport u BiH bio je dio edukacije u okviru Programa izgradnje kapaciteta i tehničke pomoći za uspješno umrežavanje i zagovaranje organizacija civilnog društva (OCD).

Pet mreža OCD iz BiH u periodu februar – mart 2017.godine prošle su kroz tri modula edukacije koji su realizirani u okviru projekta TACSO 2 – Tehnička asistencija organizacijama civilnog društva, a kojeg implementira TACSO VESTA Resursni centar.

Read more...

Energetska strategija BiH – 10 godina bez pomaka

Centar za životnu sredinu je u Banjoj Luci održao akciju „Budućnost kakvu zahtjevamo“ na kojoj su predstavili otvoreno pismo predano vladama na svim nivoima Bosne i Hercegovine. U pismu, koje su podržale 22 ekološke nevladine organizacije, zahtjeva se transparentan i participativan pristup pri izradi Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine.

Naime, organizacije su došle do informacije da je proces izrade Energetske strategije napokon pokrenut, što su pozdravili kao pozitivan pomak, ali i izrazili zabrinutost zbog manjka transparentnosti i kratkog roka u kojem se dokument planira pripremiti i usvojiti.

Read more...

Karta opasnosti

Sistem analize rizika od nepogoda (DRAS) je proizvod Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). UNDP je UN-ova globalna razvojna mreže, koja djeluje u oko 170 država i teritorija. U Bosni i Hercegovini, za cilj imamo pomoć državi kroz ojačane državne i lokalne kapacitete kako bi sproveli političke, ekonomske i socijalne reforme i daljnji razvoj.

Read more...

Javni uvid - ocjena SPUO - sanacija deponije komunalnog otpada Hrašljani – Bučine, Općina Ljubuški

Investitor općina Ljubuški je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 19.04. 2017. godine u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški, sa početkom u 11 sati.
U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br.2.

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign