logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

300 novih hidroelektrana? To ne može biti uredu...

Ugrožavanje našeg prirodnog nasljeđa

Bosna i Hercegovina se nalazi među zemljama sa najvećim biodiverzitetom u Evropi. Takođe je dom mnogih endemičnih vrsta i posjeduje veliku vrijednost vodenih resursa na Balkanskom poluostrvu zbog mnogih tokova površinskih i podzemnih voda. BiH je jedna od rijetkih preostalih evropskih zemalja gdje se mogu naći divlji i prirodni vodeni tokovi.

Read more...

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Obilaznica Donji Vakuf

Investitor JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za projekat izgradnje Obilaznice Donji Vakuf ukupne dužine oko l=3,5 km.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sektor za okolinske dozvole, Sarajevo, Marka Marulića br 2/I soba br. 108/109.

Read more...

Izvještaj o trenutnoj proceduri u kojoj se nalaze dva zakona

Predlagač Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom je Vlada Federacije BiH. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, na 22. redovnoj sjednici održanoj 14.06.2017. godine usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. Nakon što Zakon bude usvojen na Domu naroda Federacije BiH, biti će objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, a nakon toga i operativan. 

Read more...

Javni uvid - „XYLON CORPORATION” d.o.o. Sarajevo

Investitor „XYLON CORPORATION” d.o.o. Sarajevo je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za pogone i postrojenja za preradu drveta i proizvodnju podnih obloga u Podlugovima bb, općina Ilijaš.
U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br.2.

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign