logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Press konferencija povodom aktuelnih izmijena i dopuna Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja

Koalicija bez krzna BiH u partnerstvu sa Aarhus centrom u BiH organizira press konferenciju sutra, u srijedu, 12. jula, s početkom u 12:00 sati, povodom aktuelnih izmijena i dopuna Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja.

Na konferenciji će učestvovati predstavnici Koalicije bez krzna BiH.; Andrzej Pazgan, predstavnik PETA-e (regionalni ured Njemačka), Nicole van Gemert, Bont voor Dieren (Koalicija međunarodnih organizacija, Fur Free Alliance), te predstavnici Aarhus Centra u Bosni i Hercegovini.

Press konferencija će se održati u prostorijama Aarhus Centra u Bosni i Hercegovini, na adresi Behdžeta Mutevelića 39, Sarajevo.

Predloženim izmjenama Zakona između ostalog je prekršena Aarhuska Konvencija, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala, kroz hitni postupak koji je predložio, a zatim i usvojio Predstavnički Dom PSBiH, a nakon toga i Dom Naroda PS BiH, bez ikakvog učešća javnosti. Na taj postupak reagovala su brojna udruženja za zaštitu životinja u BiH i u svijetu, Aarhus centar u BiH, te brojne poznate ličnosti iz zemlje i svijeta. Nažalost prilikom odlučivanja, mišljenje civilnog sektora nije uzeto u obzir. Povodom ovih dešavanja, svoj stav je izrazio i Specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Lars-Gunnar Wigemark, sa riječima: „Ovo je područje koje mi pomno pratimo budući da je prisutno u našim stalnim pregovorima sa organima vlasti u BiH i ulazi u ocjenu ove države.“

Napominjemo da je Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja stupio na snagu 2009. godine, a zabrana uzgoja životinja radi krzna stupa na snagu 2018. godine, te da je apsolutno neopravdano odlaganje iste zabrane za još dodatnih 10 godina.

Javni uvid - Violeta d.o.o. Grude

Investitor Violeta d.o.o. Grude je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za skladištenje deterdženata.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sektor za okolinske dozvole, Sarajevo, Marka Marulića br 2/I soba br. 108/109

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je do 22.07.2017. godine.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pismenoj formi pozivom na broj UPI 05 /2–23-11-133/17 na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma,

Marka Marulića br 2, 71 000 Sarajevo

Read more...

Javni uvid - zatvaranje deonija Plane I i Divkovići I i II TE Tuzla

JP EP BiH Podružnica TE Tuzla je dostavila dopunjenu Studiju o procjeni uticaja na okoliš za izatvaranje deponija Plane I i Divkovići I i II u TE „Tuzla“ na temelju izvještaja članova stručne komisije imenovane Rješenjem federalne ministrice br. UPI 05/2-23-11-45/17 SN od 24.3.2017. godine, dostavljenih primjedbi od strane nevladine organizacije EKOTIM Sarajevo.

Mišljenja i sugestije na dopunjenu studiju mogu se dostaviti do 07.07.2017. godine na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Marka Marulića 2, 71 000 Sarajevo

 

Dopunjena studija o procjeni uticaja na okoliš

 

Read more...

Dopuna Studija o procjeni uticaja na okoliš, odsumporavanje dimnih plinova – TE „Tuzla“- treći put

JP EP BiH Podružnica TE Tuzla je dostavila dopunjenu Studiju o procjeni uticaja na okoliš za izgradnju objekata za odsumporavanje dimnih plinova Blokova 5 i 6 u TE „Tuzla“ na temelju izvještaja članova stručne komisije imenovane Rješenjem federalne ministrice br. UPI 05/2-23-11-100/14 SN od 17.8.2016. godine, dostavljenih primjedbi od strane nevladine organizacije EKOTIM Sarajevo.

Mišljenja i sugestije na dopunjenu studiju mogu se dostaviti do 28.06.2017. godine.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Marka Marulića 2, 71 000 Sarajevo

 

 

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign