logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Kreativna energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini: Stvarno nije teško

Kreativna energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini - Stvarno nije teškoKreativna energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini - Stvarno nije teško

Konferencija pod nazivom “Podrška ispunjenju zahtjeva Sporazuma Energetske zajednice sa fokusom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (DELTER)” odžana je 15. novembra. 2012.godine u Sarajevu, povodom završetka projekta koji finansira Evropska Unija.

Projekat  je započeo u oktobru 2010. godine, a glavni cilj je bio pružanje podrške BiH u ispunjavanju zahtjeva iz Ugovora o energetskoj zajednici s posebnim naglaskom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Evropska Unija je finansirala DELTER projekat kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2007 i 2008) u iznosu od 2,5 miliona eura, a obezbjeđeno je i dodatnih 400.000 eura iz IPA fonda za 2008. godinu.

Na konferenciji je promovisan i video kompozicije “Stvarno nije teško”. Riječ je o prvoj bh. edukativnoj pjesmi koja promoviše energetsku efikasnost u BiH i poziva na racionalno korištenje energije. Muziku, tekst i aranžman potpisuje umjetnik iz Banja Luke, Đurica Štula, poznatiji kao Grof Đuraz, dok je za kreativno rješenje video animacije te CD i DVD omota za pjesmu zaslužan dizajn studio “Promocija Oglašavanje Publicitet” (POP) iz Banja Luke. Video spot će biti emitovan i na regionalnom MTV kanalu.

Ovo prilikom je otvorena i izložba na temu racionalnog korištenja energije “Kreativne arhitektonske vizije za Dječiji Vrtić Vitez" - izložba radova DELTER konkursa za apsolvente arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banja Luci.

„Dani energetske efikasnosti u Sarajevu“ od 21. do 23. novembra

Organizacija „Dana energetske efikasnosti“ je jedna od redovnih aktivnosti Grada Sarajeva, kao potpisnika Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors), i ima za cilj podizanje svijesti građana o obnovljivim izvorima energije, smanjenju potrošnje energije, dobrobiti energetske efikasnosti i uključivanje privatnog i javnog sektora u aktivnosti održive energije.

Manifestacija će se u spomenutom periodu održavati na nekoliko lokacija u gradu, a partneri u organizaciji su: Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, JU „Djeca Sarajeva“, Privredna komora KS, Olimpijski bazen Sarajevo i Cinema City.

Prema programu manifestacije, 21. novembra održat će se Edukativni program o racionalnom  korištenju energije u vrtićima, osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo.

U saradnji sa Olimpijskim bazenom Sarajevo i Cinema City-jem, također 21. novembra, bit će organiziran Info dan ili dan otvorenih vrata, gdje će biti postavljeni info štandovi sa promotivnim materijalima, dakle jedan od načina da se mladima približi tema pametnog korištenja energijom.

Centralni događaj bit će Međunarodna konferencija pod nazivom “Lokalna i regionalna samouprava u procesu energetski održivog razvoja”, koja će biti održana 22. novembra u hotelu “Evropa”. Na konferenciji će se prezentirati nove inicijative, izmjene i dopune zakonske regulative, mogućnosti ekonomskog razvoja, uloga regionalne i lokalne samouprave u procesu energetski održivog razvoja BiH, razvoj mreže Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors), razmjena iskustava i znanja na području provođenja programa energetski održivog razvoja i ispunjavanja obaveza jedinica regionalne i lokalne samouprave u BiH, a iznijet će se i primjeri dobre prakse evropskih i gradova iz regiona.

U Privrednoj komori KS 23. 11. održat će se seminar/radionica/okrugli sto o temi: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije – realni potencijal za razvoj obrtništva i malog poduzetništva. Također će 23.11.2012. biti održana Radionica energetskih eksperata gradova partnera – Jačanje Mreže energetski efikasnih glavnih gradova NEEC.

Za više informacija kliknite ovdje.

Održan okrugli sto na temu "Implementacija PRTR Protokola u Bosni i Hercegovini

U organizaciji Regionalnog centra za okoliš (REC), a uz podršku Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBIH, 16.11.2012. godine, održan je Okrugli sto na temu "Implementacija PRTR Protokola u BiH". Okrugli sto je organizovan u okviru Projekta "Jačanje kapaciteta u provođenju Aarhuske konvencije i podrška razvoju PRTR sistema u zemljama jugoistočne Evrope", koji je finansiran od strane Federalnog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost i Federalne agencije za zaštitu okoliša Njemačke.

Cilj Okruglog stola jeste:

  • Dati pregled dosadašnjih zbivanja u vezi provedbe PRTR Protokola i obaveza izvještavanja u BiH
  • Predstaviti rezultate i planove za uspostavu i rad PRTR registra u BiH
  • Diskusija po pitanju uloge vladinog sektora, operatera i nevladinih organizacija u radu i korištenju registra
  • Identifikacija i dogovor o načinima saradnje vladinog sektora i glavnih interesnih strana u procesu izvještavanja i  rada registra u budućnosti

Pored predstavnika domaćih institucija/interesnih strana svoje iskustvo u praktičnoj implementaciji PRTR Protokola u Bosni i Hercegovini prenijeli su i međunarodni eksperti.

Održan okrugli sto na temu “ Implementacija trećeg stuba (pristup pravosuđu) Aarhuske konvencije”

Održan okrugli sto na temu “ Implementacija trećeg stuba (pristup pravosuđu) Aarhuske konvencije”

U organizaciji Regionalnog centra za okoliš (REC), a uz podršku Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, 14-15.11.2012. godine, održan je Okrugli sto na temu Implementacija trećeg stuba Aarhuske konvencije u Bosni i Hercegovini”.

Okrugli sto je organizovan u okviru Projekta “Jačanje kapaciteta u provođenju Aarhuske konvencije i podrška rayvoju PRTR sistema u zemljama jugoistočne Evrope“, koji je finansiran od strane Federalnog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost i Federalne agencije za zaštitu okoliša Njemačke.

Cilj Okruglog stola jeste pridonijeti razumijevanju i pružiti znanja o  odredbama Aarhuske konvencije, s posebnim osvrtom na pristup pravosuđu u okolišnim pitanjima, te razmjena iskustava po pitanju pristupa pravosuđu u EU i drugim zemljama, a kako bi se:

  • Pridonijelo razumijevanju i  pružanju znanja o odredbama Aarhuske konvencije, sa posebnim osvrtom na pristup pravosuđu u okolišnim pitanjima;
  • Upoznali učesnici sa situacijom u pristupu pravosuđu u Bosni i Hercegovini, uključujući i raspravu o mogućnostima, nedostacima i potrebama, kao i mogućim rješenjima za uklanjanje istih;
  • Razmjenila iskustva po pitanju pristupa praosuđu u EU i drugim zemljama;
  • Izgradile vještine i praktična znanja učesnika o korištenju različitih mehanizama pristupa pravosuđu, na temelju Konvencije, kroz analizu različitih primjera/slučajeva.

Pored predstavnika domaćih institucija/interesnih strana, svoja iskustva u praktičnoj implementaciji trećeg stuba Aarhuske konvencije prenijeli su i stručnjaci iz Mađarske.

 

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign