logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Bosna i Hercegovina napravila veliki korak ka osiguravanju dugoročnog zdravlja svojih rijeka

Novi zakon o ekološkom protoku, razvijen uz potporu WWF-a i Centra za okolišno održivi razvoj (COOR), službeno je potvrđen od strane Parlamenta Federacije BiH. Sa njegovom primjenom FBiH se obvezala osigurati dovoljne količine vode za sve korisnike vodnih resursa, od ljudi i industrije do životinjskog i biljnog svijeta u rijekama i jezerima.

„Ovo je veliki korak za BiH i vrlo smo ponosni da smo dali svoj doprinos,“ rekla je Francesca Antonelli, voditeljca slatkovodnog programa u WWF-ovom Mediteranskom programu. „Sa novim zakonom uspostavili smo pravni mehanizam koji jamči da će se država zalagati za zdrave vode i očuvanje ključnih usluga koje vodni resursi pružaju lokalnom stanovništvu, kao što su pročišćavanje vode, ribarstvo i prihranjivanje podzemnih voda.“

Kako bi u što većoj mjeri osigurali jednakopravnost ljudi i prirode kod korištenja vodnih resursa, WWF i Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) predvodili su edukaciju donosioca odluka i usvajanje pristupa pod nazivom „ekološki protok“, koji se već se koristi širom svijeta.

Cilj osiguravanja ekoloških protoka je očuvanje barem nekih od prirodnih uzoraka protoka voda duž cijele rijeke, kako bi ljudi, životinje i biljke koji žive nizvodno mogli preživjeti i jednakopravno koristiti riječne resurse.

S namjerom da se pridruži EU, Bosna i Hercegovina se obvezala uskladiti sa standardima i politikama EU. Što se tiče pitanja upravljanja vodama, BiH svoje zakonodavstvo mora uskladiti sa europskom Okvirnom direktivom o vodama, čiji je cilj postizanje dobrog ekološkog stanja svih vodnih tijela u EU. Zato su WWF i COOR istražili pravni kontekst BiH kako bi pronašli način za uključenje podzakonskog akta o ekološkom protoku u postojeće zakone. Proces su pomno pratila državna tijela i agencije, koje su osigurale veliku političku podršku za usvajanje ovog akta.

„Usvojeni podzakonski akt nije prepreka za razvoj (npr. hidroenergije), ali daje okvir održivosti koji uzima u obzir potrebe svih korisnika, uključujući prirodu, kako bi očuvali jedinstvenu biološku raznolikost ovog prekrasnog dijela svijeta“, zaključio je Branko Vučijak iz COOR-a.

Izvor: Energis

Prijedlog akcionog plana za smanjenje emisije čestičnih tvari na području Kantona Sarajevo

Akcijski plan za smanjenje čestičnih tvari

Javna rasprava traje od 14.02.2013.godine do 25.02.2013.godine

Izvor:Ministrastvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Evropska komisija mijenja regulativu o kvaliteti zraka

EU  rješava pitanje zagađenja zraka od 1970. Koraci poput kontrole emisije štetnih tvari u atmosferi i poboljšanje kvalitete goriva su pridonijeli napretku u ovom području, ali problem i dalje ostaje. To je uglavnom rezultat ljudskih aktivnosti,  kao npr. spaljivanje fosilnih goriva i dramatičan porast prometa na cestama. Zagađenje zraka se navodi kao glavni uzrok plućnih bolesti, kao što je astma (danas je dva puta više oboljelih od te bolesti, nego prije 30 godina), što uzrokuje preko 350 000 preranjenih smrti u EU svake godine. Sada Europska komisija usvaja nove strategije s novim prijedlozima o poboljšanju kvalitete zraka u cijeloj Europi.

Novi prijedlozi za poboljšanje kvalitete zraka u cijeloj Europi

Plan je da se istakne važnost čistog zraka i da se fokusira na aktivnosti za poboljšanje kvalitete zraka u cijeloj Europskoj uniji. Europska komisija je u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) formirala Regionalni ured za Europu. Oni će ispitati uticaj zagađivača zraka kao što su čestice prizemnog ozona i dušikovog dioksida na zdravlje ljudi. Njihovi rezultati će biti predstavljeni na skupu ovog mjeseca pod nazivom "Understanding the health effects of air pollution: recent advances to inform EU policies”.

Učesnici će predstaviti najnovija saznanja o uticaju zagađenog zraka na zdravlje i najnovije dokaze o štetnim posljedicama na respiratorni i kardiovaskularni sistem čovjeka, i identificirati specifične veličine, izvore ili sastojke štetnih lebdećih čestica.

Europska komisija upućuje građane EU šta trebaju učiniti kako bi poboljšali kvalitet zraka u Europi. U cilju da se prikupe stavovi, mišljenja i ideje, Europska komisija će pružati konsultacije do 4. marta 2013. Ljudi mogu davati svoje prijedloge, kako bi se osigurala puna provedba postojećeg okvira, s ciljem da se poboljša i nadopuni s pratećim akcijama.

Javna rasprava je bila otvorena četiri sedmice, a 25 000 europskih građana u 27 zemalja članica već su izrazili svoje mišljenje. Komisija će uskoro izdati rezultate analize i opsežne konsultacije s novim prijedlogom o budućoj EU regulativi o kvaliteti zraka za 2013. godinu.

 

Izvor: European Commission

 

Održan sastanak Radne skupine o pristupu informacijama

Sastanak Radne skupine o pristupu informacijama je održan 7-og i 8-og februara 2013. godine u Ženevi. Na sastanku je bilo govora o sljedećim pitanjima:

1. Otvaranje i usvajanje dnevnog reda

 

2. Primjeri iz regiona u vezi pitanja pristupa informacijama o okolišu

Radna skupina se  složila da  sljedeća pitanja, koja su podržana od strane većine učesnika, trebaju dobiti posebnu prednost u budućem radu ove skupine kao što su:

-javni pristup okolišnim informacijama

-pružanje više informacija o zaštiti okoliša na proizvodima;

-pristup neobrađenim podacima i osnovnim statističkim podacima vezanim za informacije o zaštiti okoliša;

Pitanja koja su podržana od strane mnogih učesnika, trebaju dobiti prioritet u budućem radu, kao što su:

-pristup informacijama o okolišu u odnosu na zaštitu autorskih prava

-zaštite legitimnog ekonomskog interesa kroz zakonom zaštićenu povjerljivost informacija

-zahtjev da predsjedavajući pripremi bilješku o mogućim budućim smjerovima za rad u području  pristupa informacijama

3. Učinkovito korištenje elektroničkih informacijskih alata: rješavanje izazova i primjeri dobrih praksi

4. Izgradnja kapaciteta za pružanje pristupa informacijama o okolišu: regionalnih, podregionalnih i nacionalnih aktivnosti i njihove koordinacije

Radna skupina je obratila pažnju na potrebu izgradnje kapaciteta i inicijativu na regionalnom, podregionalnom  i nacionalnom nivou, kako je istaknuto od strane sekretarijata, okolišne mreže ZOI i drugih delegacija.

5. Aktivnosti drugih međunarodnih foruma koji se  bave pristupom informacijama o okolišu

Radna skupina je skrenula pažnju na informacije koje su pružene od strane predstavnika UNEP-a, Evropske agencije za okoliš, Svjetske zdravstvene organizacije, Međuvladinog panela o klimatskim promjenama i EarthJustice;

Poticanje uspostavljanja mehanizama koordinacije ili korištenja postojećih sredstava u zemljama na jačanju koordinacije između nacionalnih fokus točaka za razne forume koji se bave pristupom informacijama o okolišu s učinkovitim angažmanom nevladinih organizacija, Aarhus centara i drugih zainteresiranih strana

 

6. ”Informisanje o zaštiti okoliša na proizvodima: omogućavanje pristupa informacijama za javnost” međunarodna radionica pod pokroviteljstvom Radne skupine o pristupu informacijamane na temelju Aarhuske konvencije

Radna skupina se osvrnula na informacije koje su pružili predstavnici Bjelorusije, Evropske komisije, Gruzije, OECD-a, UNEP-a, ClientEarth-a, Evropskog ureda za okoliš, Žena u Evropi za zajedničku budućnost, Vijeća Evropske Hemijske industrije, CIEL-a, Okolišnog instituta SYKE-e, Finske i IEE-a.

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign