logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Prostorni plana KS u završnoj fazi: Novi način izrade omogućio je fleksibilnije planiranje

Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona Sarajevo, prema riječima ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomira Lukića, su okončane i o njima bi se već u aprilu mjesecu trabala izjašnjavati i Skupština KS.

Sastanak o ovoj temi premijera KS Elmedina Konakovića i resornog ministra sa načelnicima sarajevskih općina i nosiocem izrade ovog plana Zavodom za planiranje razvoja KS finalizira dogovore i dodatno pojašnjava ponuđena rješenja, imajući u vidu značaj ovog dokumenta kada je riječ o upravljanju i korištenju prostora kao važnog životnog resursa.

Kako je istakao ministar Lukić, na izmjenama ovog Plana radi se već šest godina. Uz zakonom propisana odobrenja federalnih ministarstava, pribavljena su i mišljenja općina tako da se došlo do konačnog izgleda ovog dokumenta. Vodilo se računa o različitim interesima, od onih koji su proistekli iz federalnih propisa, do onih koje imaju lokalne zajednice, kao i o funkcionalnim zajedničkim kantonalnim interesima, pogotovo kada je riječ o nesmetanom odvijanju javnih komunalnih funkcija.

Način izrade ovog Plana pretrpio je značajne izmjene u odnosu na još uvijek važeći plan iz 2006. godine.Tehnologija danas daje mogućnosti da se, u postojeći dokumet, inkorporiraju neka nova detaljnija rješenja, što do sada nije bio slučaj i to čini posebnu prednost u ovom i budućem planiranju.

"Ovaj prostorni plan je razdvojio četiri vrste zemljišta. Građevinsko, šumsko, poljoprivredno i vodozaštitne zone, što je bila njegova osnovna zadaća. Kroz druge propise ćemo definisati jasne namjene svakog od ovih područja, a kroz regulacione planove ćemo definisati precizno pozicioniranje u danom prostoru", istakao je ministar Lukić. On je posebno pojasnio da je u tekstualnom dijelu Plana predviđeno da će svi elaborati, studije koje nastaju nakon usvojenog Prostornog plana automatski biti ugrađeni u postojeći Plan.

Upravo ta fleksibilnost predstavlja najvažniju karakteristiku ovog Prostornog plana, a što daje odgovore na neka i danas postavljena pitanja, a tiču se saobraćajnih rješenja, vodozaštitnih zona, korištenja prirodnih resursa kao izvora energije i slično. Razvojne vizije i interesi se mijenjaju i zbog toga je ovaj dokument živa materija. Stručnim elaboratima i studijama može biti tretirana svaka oblast i kao takva postati i dio važećeg Plana.

Premijer Konaković je istakao da je i ovaj sastanak nastavak dobra prakse, saradnje i dogovora sa lokalnim zajednicama, kada su u pitanju zajedničke teme i opći interes, što će biti nastavljeno i kod skorog utvrđivanja Zakona o lokalnoj samoupravi i drugih propisa koji uređuju funkcionisanje kantonalne uprave i lokalnih zajednica.

 

Izvor: MPOGZKS

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign