Javni uvid - zatvaranje deonija Plane I i Divkovići I i II TE Tuzla

Created on Tuesday, 27 June 2017 12:53

JP EP BiH Podružnica TE Tuzla je dostavila dopunjenu Studiju o procjeni uticaja na okoliš za izatvaranje deponija Plane I i Divkovići I i II u TE „Tuzla“ na temelju izvještaja članova stručne komisije imenovane Rješenjem federalne ministrice br. UPI 05/2-23-11-45/17 SN od 24.3.2017. godine, dostavljenih primjedbi od strane nevladine organizacije EKOTIM Sarajevo.

Mišljenja i sugestije na dopunjenu studiju mogu se dostaviti do 07.07.2017. godine na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Marka Marulića 2, 71 000 Sarajevo

 

Dopunjena studija o procjeni uticaja na okoliš

 

Poglavlje 1

Poglavlje 2

Poglavlje 3

Poglavlje 4

Poglavlje 5

Poglavlje 6,7 i 8

Poglavlje 9

Plan upravljanja otpadom

Plan rehabilitacije

 

Prilozi

 

Katastarske čestice deponije

Kvalitet vode na ispustu E1

Monitoring otpadne vode

Prostorni plan Grada Tuzla

Izvještaj o mjerenju lebdećih čestica

 

Izvor: fmoit.gov.ba