Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o GVE zagađ. mat. iz postrojenja za sagorijevanje

Created on Tuesday, 25 July 2017 19:38

Federalno ministarstvo okoliša i turizma upućuje javni

P O Z I V

svim zainteresiranim subjektima da se uključe i daju doprinos u razmatranju Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija iz postrojenja za sagorijevanje.

Sve eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije u vezi navedenog nacrta propisa zainteresirani subjekti mogu dostaviti na adresu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma do 05.08.2017. godine.

Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija iz postrojenja za sagorijevanje

 

Izvor: fmoit.gov.ba