logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Održana javna rasprava o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja

U organizaciji Ustavnopravne komisije Dоmа naroda Pаrlаmеntаrnе skupštinе Bоsnе i Hеrcеgоvinе danas 5. septembra u Sarajevu održana je javna rasprava o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja.

Cilј оdržаvаnjа jаvnе rаsprаvе bio је dа člаnоvi Pаrlаmеntаrnе skupštinе BiH, zајеdnо s prеdstаvnicimа Vijeća ministara BiH, nаdlеžnih ministаrstаvа, zainteresiranih proizvođača krzna i kože, stručnih instituciја i pојеdinaca, nevladinih organizacija i udruženja, te šire zainteresirane javnosti оbаvе svеоbuhvаtnu rаsprаvu i iznеsu svоје stаvоvе i mišlјеnjа о rјеšеnjimа prеdlоžеnim u prеdmеtnоm priјеdlоgu zаkоnа, kаkо bi sе u аmаndmаnskој fаzi dоšlо dо nајbоlјih rјеšеnjа.

Želimo istaći da je Ustavnopravna komisija Doma Naroda PS BiH na 37. sjednici, održanoj 18.7.2017., a na poziv Udruženja „Aarhus centra u BiH“ da se organizira javna rasprava za pomenuti zakon kako bi se ispoštovali principi Aarhuske konvencije, čija je i BiH potpisnica i kako bi se široj javnosti dala mogućnost da iskaže svoja mišljenja, odlučila organizirati javnu raspravu o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja.

Na javnoj raspravi bio je prisutan veliki broj predstavnika različitih zainteresiranih strana (proizvođači, različita udruženja, institucije, akademska zajednica i mediji), koji su svako iz svog ugla argumentirano branili svoja mišljenja.

Predsjedavajući javnom raspravom g. Halid Genjac je istakao da će sve usmene i pisane komentare uzeti u razmatranje i dostaviti na uvid poslanicima i javnosti kako bi sam proces bio transparentan.

Obavještavamo sve zainteresirane koji nisu danas mogli doći u Sarajevo na javnu raspravu da svoje komentare mogu dostaviti u naredna tri dana, kako je kazano danas na javnoj raspravi, emilom ili poštom na Ustavnopravnu komisiju Doma naroda PS BiH, email sekretara ove komisije je This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , a poštanska adresa je Trg BiH br.1, 71000 Sarajevo.

 

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign