logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Javna rasprava - Zada Pharmaceuticals, Donji Bistarac, LUKAVAC

Investitor Zada Pharmaceuticals, Donji Bistarac bb, 75 300 LUKAVAC, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma – Studiju o uticaja na okoliš za – Pogon za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda na lokaciji općine Lukavac.
Obrađivač Studije utjecaja na okoliš je konsultanska firma Inzio d.o.o. Tuzla.


U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole/Studiju o uticaja na okoliš za investitora Zada Pharmaceuticals, - Pogon za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda na lokaciji općine Lukavac je prezentirana na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Maka Marulića br 2, prvi sprat– soba 108.
Javna rasprava će se održati, 27.11. 2017. godine sa početkom u 12.00 sati u prostoru Zada Pharmaceuticals, Donji Bistarac bb,. 75 300 Lukavac
Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
M. Marulića 2, 71.000 Sarajevo

Studija o uticaju na okoliš- netehnički rezime

Izvor:FMOIT

 

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign