Održana prva tematska radionica u Osnovnoj školi Grbavica 1

Created on Friday, 08 December 2017 17:41

Danas je stručni tim „Aarhus centra u BiH“ održao prvu interaktivnu tematsku radionicu u okviru projekta „Pretvori otpad u korisnu stvar“, kojim se želi doprinijeti razvoju svijesti osnovaca o značaju smanjenja količina komunalnog otpada, iskorištavanjem sirovina kroz lutkarske predstave. 

Projektom je predviđena edukacija osnovaca o razvrstavanju otpada i pripremanju za reciklažu. Radionica je održana u Osnovnoj školi Grbavica 1 u saradnji sa ekološkom i dramskom sekcijom. 

U okviru radionice aktivno je učestvovalo trideset učenika sa voditeljicama sekcija i pedagogicom škole. Aktivnosti će biti nastavljene u pripremi igrokaza koji će animirati sve učenike škole da se više angažuju u razvrstavanju otpada, ali i da djeluju pozitivno i u svojoj porodici i bližem okruženju.

Provođenje projekta podržali su Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Ekopak d.o.o.