Obavještenje o izradi Prijedloga odluke o proglašenju Parka prirode „Cicelj“

Created on Thursday, 14 June 2018 19:45

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Ministarstvo , u skladu sa članom  60. stav 2. tačka g) Zakona o zaštiti prirode izradilo Prijedlog odluke o proglašenju Parka prirode „Cicelj“ na području opštine Čajniče, a na osnovu  Studije zaštite Parka prirode „Cicelj“ ,  koju je izradio Republički zavod za zaštitu kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa.

 

Prilikom izrade ove odluke,  ispunjeni su uslovi iz člana 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave i konsultacijama u izradi zakona. Procjena je da je Odluka od interesa za javnost, te je objavljena na internet stranici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/Javni_uvid_-_zastita_prirode.aspx

radi dostavljanja primjedbi i sugestija u roku od 7 dana od objavljivanja na e mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Izvor: MPUGERS