logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Energetska zajednica upozorila delegate u FBiH: Ne odobravajte garanciju za Blok 7 TE Tuzla

Energetska zajednica sa sjedištem u Beču pozvala je Parlament Federacije BiH da ne odobri garanciju za kreditno zaduženje za izgradnju Bloka 7 Termoelektrane Tuzla.

Sekretarijatu Energetske zajednice dostavljena je odluka Vijeća za državnu pomoć BiH od 23. jula 2018. godine, a na osnovu koje je utvrđeno kako garancija Federacije BiH na kredit između JP Elektroprivreda

BiH d.d. Sarajevo i Izvozno-uvozne banke Narodne Republike Kine ne predstavlja reprezentativnu državnu podršku. 

Energetska zajednica primila je žalbe Udruženja "Aarhus centar u BiH" i CEE Bankwatch mreže zbog neslaganja s pravnom stečevinom Evropske unije. 

Kao neki od razloga navedeni su da garancija prelazi više od 80 posto vrijednosti kredita, zatim da garancija ne pokriva samo kredit i kamate, već i "ostale povezane troškove" te da nije do kraja jasno šta zapravo znače "ostali povezani troškovi".

Elektroprivreda BiH koristila se "benchmarkom" koji ne predstavlja reprezentativnu garanciju za podizanje kredita u kontekstu iznosa novca i tehnologije koja će biti korištena prilikom izgradnje. 


"S toga pozivamo Parlament Federacije Bosne i Hercegovine da ne odobri garanciju koja može biti nezakonita. Takvo odobrenje moglo bi dovesti do dugoročnog i skupog oporavka. Pored toga, Sekretarijat Energetske zajednice možda će morati pokrenuti postupak protiv Bosne i Hercegovine zbog kršenja zakona", piše u dopisu Eneregetske zajednice. 


U dopisu koji je upućen zastupnicima i delegatima u Parlamentu Federacije BiH iz Energetske zajednice naveli su da bi parlamentarci mogli odobriti nelegalnu garanciju ukoliko se odluče dati saglasnost. 

 

 

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign