logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole GIKIL d.o.o. Lukavac

 

 Privredno društvo GIKIL d.o.o. Lukavac, ul. Željeznička br. 1, LUKAVAC obratilo ste se Federalnom ministrstvu okoliša i turizma sa zahtjevom za izdavanje okolišne dozvolu koji je zaprimljen pod brojem br. UPI 05/2-23-11-207/18 od 02.10.2018. godine.

S obzirom da je prethodni postupak izdavanja okolišne dozvole  okončan izdavanjem Zaključka o odbacivanju zahtjeva zbog formalno-pravnih nedostataka kao nepotpunog (br. UPI 05/2-23-11-163/16 FM od 07.8.2018. godine), Privredno društvo GIKIL d.o.o. Lukavac je pokrenulo upravni spor

kod Kantonalnog suda u Sarajevu koji se vodio pod bojem: 09 0 U 032045 18 U, te novi zahtjev za izdavanje okolišne dozvole nije mogao biti pokrenut.

Podneskom od 17.10.2018. godine  Privredno društvo GIKIL d.o.o. Lukavac je obavijestilo Kantonalni sud u Sarajevu da u cjelosti odustajete od tužbe u predmetnom postupku, tako da je sud na temelju čl. 23. Zakona o upravnim sporovima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 9/05) svojim

Rješenjem broj: 09 0 U 032045 18 U od 18.10.2018. godine, koje je zaprimljen u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma 24.10.2018. godine obustavio dalji postupak, čime su su stekli uslovi za pokretanje upravnog postupka po zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole privrednom društvu GIKIL d.o.o. Lukavac za pogone za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije u Općini Lukavac od 02.10.2018. godine.

Dana 17.10.2018. godine Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je donijela Rješenje broj: UP-I-25-3-40-111-12/16 kojim se oduzima rješenje ovog organa broj: UP-I-25-3-40-111-5/16 od 03.8.2016. godine pravnom licu „Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac zbog neizvršavanja naloženih mjera od strane Federalne vodne inspekcije. Istim rješenjem koje je Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaprimilo 29.10.2018. godine, naloženo je da nosilac prava iz vodnog akta kojim se oduzima vodni akt može zatražiti izdavanje novog vodnog akta u skladu sa članom 138. stav 3. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/06).

Dopisom od 29.10.2018. godine  Privredno društvo GIKIL d.o.o. Lukavac nas je obavisjestilo da Rješenje o oduzimanju vodnog akta još nije stupilo na snagu, tako da GIKIL još uvijek posjeduje tu vodnu dozvolu.


Dopisom od 30.10. 2018. godine, Federalno ministarstvo okoliš i turizma se obratilo Privrednom društvu GIKIL d.o.o. Lukava i podsjetilo na obavezu  da u skladu sa čl. 109. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/06) GIKIL d.o.o. Lukavac kao privredno društvo za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije u Općini Lukavac spada u aktivnosti za koje su uvijek potrebni vodni akti.

Kompletna dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole postavljena je na web stranicu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u skladu sa čl. 36. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/03 i 38/09) www.fmoit.gov.ba radi sudjelovanje javnosti u odlukama o posebnim djelatnostima, koja se može očitovati po predmetnom zahtjevu u roku od 30 dana od dana objavljivanja na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

ul. Marka Marulića 2

71 0000 Sarajevo

Zahtjev za izdavabnje okolišne dozvole

Prilozi uz zahtjev za izdavanje okolišne dozvole

 

Izvor: FMOIT

 

 

 

 

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign