logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Održana treća i četvrta sesija Ekološke pravne klinike u Sarajevu

Na trećoj sesiji, koja se održala 11. i 12.11., studenti su imali priliku čuti predavanja o termoelektranama u BiH i Makedoniji i njihovom uticaju na okoliš, gdje su predavači bili Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle i Meriton Pajaziti, pravni ekspert iz Organizacije OSCE u BiH.

Dana 05. i 06.12. održana je četvrta i ujedno i posljednja sesija u okviru projekta Ekološka pravna

klinika u prostorijama OSCE-a u Sarajevu. Prvog dana, održana su 3 predavanja, gdje su predavači bili: Đorđe Marilović, viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji je održao predavanje na temu – finansijsko upravljanje javnim dobrima, zatim Amina Nikolajev, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu čije je predavanje bilo na temu - ekološko pravo i ljudska prava i Amira Krehić iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, koja je održala predavanje na temu – uloga Institucije ombudsmena u provedbi Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Na kraju svake sesije, studenti su radili na studijama slučajeva koji su se odnosili na tematiku prethodno odslušanih predavanja, gdje su pokazali veliki interes i imali priliku praktično primijeniti svoje stečeno znanje.

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign