logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Uključiti javnost u pripremu nacrta “Mape puta i Akcijskog plana za provedbu utvrđenih doprinosa BiH 2020.-2030.”

Predstavnici Aarhus mreže iz četiri Aarhus centra u BiH (Tuzla, Sarajevo, Banja Luka, Zenica), od nadležnih institucija BiH zatražili su organizovanje javnih konsultacija tokom pripreme nacrta dokumenta pod nazivom "Mapa puta i Akcijski plan za provedbu utvrđenih doprinosa Bosne i Hercegovine za razdoblje 2020.-2030.”, koji je trenutno u završnoj fazi pripreme. Ovaj dokument kreiran je bez učešća javnosti, iako je učešće javnosti u donošenju planova zakonska obaveza uređena mnogobrojnim zakonima, poput Zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH, Zakona o zaštiti životne sredine Republike Srpske i Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa BiH.

 

Obaveza sprovođenja javnih konsultacija je propisana i Arhuskom konvencijom koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala u septembru 2008. godine, i koja ima primat nad domaćim zakonodavstvom i to na način da BiH ima obavezu uključivanja javnost u ranoj fazi postupka donošenja odluka, kada su sve opcije otvorene i kada može doći do adekvatnog učešća javnosti.

 

"S obzirom da javnost uopšte nije bila uključena tokom cjelokupnog procesa pripreme nacrta dokumenta "Mapa puta i Akcijski plan za provedbu utvrđenih doprinosa BiH za razdoblje 2020.-2030.", smatramo da je došlo do grubog kršenja Aarhuske konvencije i svih ostalih relevantnih državnih zakona, koji regulišu ovu oblast. Javne konsultacije su osnovno pravo svih građana BiH, naročito tokom pripreme i usvajanja dokumenata koji će značajno uticati na njihovo zdravlje i buduću održivost okoliša, u kojem žive i rade. Iz tog razloga pod hitno zahtjevamo adekvatno uključenje i učešće javnosti tokom pripreme ovog dokumenta," naveli su predstavnici Aarhus mreže u BiH u pismenom obraćanju institucijama.

 

Kreiranje dokumenta "Mapa puta i Akcijski plan za provedbu utvrđenih doprinosa BiH za razdoblje 2020.-2030.", između ostalog, usko je vezan za pripremu Strateške procjene okoliša na svim državnim nivoima. Drugim riječima, ovim dokumentom formirat će se osnova za utvrđivanje okolišne politike i standarda okolišne zaštite u BiH za naredni period od 10 godina, pa kao takav, trebao bi biti dio javnog diskursa, u paraleli i sa pripremom aktuelnih Stategija zaštite okoliša/životne sredine, koje su trenutno u fazi pripreme u sklopu projekta ESAP 2030+, pod pokroviteljstvom Štokholmskog instituta za okoliš (SEI), i Švedske ambasade u BiH (SIDA).

 

Kontakt:

tel.: +387 33 660 588

Emina Veljović,

izvršna direktorica Aarhus centra u BiH, Sarajevo

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign