logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Edukacija

Naziv projekta: Škola planinarstva i ekologije „Dragi Novaković“

Donator: Misija OSCE-a u BiH

Tema/oblast: planinarenje, zaštita okoliša

Trajanje projekta: 3 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

  • Edukativni seminari na temu planinarenja i šumskih ekosistema na planinama u okolini Sarajeva i Banja Luke

  • Planinarske ture, praktična nastava

  • Testiranje znanja na teme planinarenja i šumskih ekosistema

  • Dodjela certifikata i nagrada

Materijali:

Skripta  PREUZMI
Prezentacija ISTORIJA PLANINARSTVA I KRETANJE U PLANINI PREUZMI
Prezentacija KRETANJE U PLANINI PREUZMI
Prezentacija OPASNOSTI U PLANINI PREUZMI
Prezentacija PLANINARSKA OPREMA PREUZMI
Prezentacija ŠUMSKI EKOSISTEMI PREUZMI

 


 

Aktivnost: Edukativni seminari

Donator: volonterski doprinos članova Aarhus centra

Tema/oblast: epidemiološko istraživanje, zaštita okoliša, okolišno pravo, zdrava ishrana

Trajanje aktivnosti: 2 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

  • Edukativni seminari na teme

  • Uvod u epidemiološko istraživanje

  • Ušteda pitke vode u domaćinstvima

  • Značaj urbanog zelenila

  • Pravilna ishrana

  • Ostvarivanje prava pristupa informacijama i pravdi u oblasti okoliša

Materijali:  

Prezentacija Uvod u epidemiološko istraživanje PREUZMI
Prezentacija Neracionalna potrošnja vode u domaćinstvima PREUZMI
Prezentacija Značaj urbanog zelenila  PREUZMI
Prezentacija Pravilna ishrana PREUZMI
Prezentacija ZoSPI PREUZMI

 

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Podržavnje kampanje

 


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign