Klimatske promjene

Created on Friday, 22 April 2016 13:23

Naziv projekta: Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost u Općini Goražde

 

Donator: Misija OSCE u BiH, Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Tema/oblast: Okoliš, smanjenje rizika od prirodnih nesreća

Trajanje projekta: 4 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

Materijali: 

Uloga medija u smanjenju rizika nesreća                                                      PREUZMI
Plakat - Znaci za uzbunjivanje - Goražde PREUZMI
Plakat - Znaci za uzbunjivanje - Orašje PREUZMI
Plakat - Znaci za uzbunjivanje - Bijeljina PREUZMI
Raspored časova PREUZMI
Info paket PREUZMI
Učenici drugih razreda osnovnih škola posjetili PVJ Općine Goražde - VIDEO POGLEDAJ
Prezentacija AC JIS PREUZMI
Prezentacija AC Nikšić PREUZMI
Prezentacija AC Sarajevo PREUZMI
Prezentacija AC Vlora PREUZMI
Prezentacija Opština Bajina Bašta PREUZMI
Prezentacija Opština Goražde PREUZMI
Prezentacija Opština Ulcinj PREUZMI
Prezentacija Opština Vlora PREUZMI
Project Overview PREUZMI

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta Aarhus centara u smanjenju rizika od katastrofa i jačanje svijesti u lokalnim zajednicama

 

Donator: Misija OSCE u BiH, ENVSEC, Grad Sarajevo

Tema/oblast: Okoliš, smanjenje rizika od prirodnih nesreća

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Glavne aktivnosti projekta:

Materijali: 

Community based DRR through an Integrative Preparedness Planning - UNDP-SEF PREUZMI
Disaster and Risks PREUZMI
Doboj PREUZMI
DRR AP u Vogošći PREUZMI
Editoral Ethics-BiH PREUZMI
Ekolist, BiH PREUZMI
Envijournalism-BiH PREUZMI
FCB-BiH PREUZMI
Measurement -BiH PREUZMI
MoS BiH Pregld institucija i zakonske regulative BiH PREUZMI
MoS BiH Uvod u koncept DRR PREUZMI
Mreža AC PREUZMI
Općina Gračanica PREUZMI
Općina Lukavac PREUZMI
Općina Tuzla PREUZMI
Općina Vogosca PREUZMI
Općina Zenica PREUZMI
Prevencija i pripravnost za klizišta - ISKUSTVA IZ PRAKSE - T.Nikolić PREUZMI
Prezentacija rezultata projekta implementiranog u Vogošći S.Jukan, Vienna PREUZMI
Uloga medija u smanjenju rizika nesreća i informativnog djelovanja u nesrećama PREUZMI
Brošura BHS PREUZMI
Brošura ENG PREUZMI