logo
BHS English

Error:
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/aarhus/public_html/sarajevo/images/stories/svedskiamb
Notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/svedskiamb

Javna rasprava - MHE Buna 1 i MHE Buna 2, investitora „Hercegovina građevinsko zanatstvo” d.o.o.

Javni uvid Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju male hidroelektrane (MHE Buna 1 i Buna 2), investitora „Hercegovina građevinsko zanatstvo” d.o.o. Podružnica – Obnovljivi izvori Mostar.

Investitor „Hercegovina građevinsko zanatstvo” d.o.o. Podružnica – Obnovljivi izvori Mostar je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 09. 07. 2015. godine u prostorijama Osnovne škole ”Buna” sa poćetkom u 11 sati.

U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br.2.

Read more...

Javni uvid - PLAMA PUR BH d.o.o. Kakanj

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je pokrenulo ponovni postupak izdavanja okolišne dozvole tvornici PLAMA-PUR BH d.o.o. Kakanj lociranoj na adresi Bjelavići bb u Kakanju.

Kompletan materijal sa Prilozima mogu se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Maka Marulića br 2, prvi sprat - soba 110.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje/obnovu okolinske dozvole - 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Read more...

Krivična prijava protiv “Rudnika boksita” i direktora Borisa Lazendića

Centar za životnu sredinu, postupajući po molbi građana Banje Luke, podnio je krivičnu prijavu protiv preduzeća „Rudnici boksita“ d.o.o. Banja Luka i direktora Borisa Lazendića, jer smatraju da postoji osnovana sumnja da su postupali suprotno odredbama Krivičnog zakona i Zakona o zaštiti životne sredine Republike Srpske.

Naime, u neposrednoj blizini porodičnih kuća u Ložioničkoj ulici, na tzv. 20-om kolosijeku teretne željezničke stanice u Banjoj Luci, preduzeće „Rudnici boksita“ d.o.o Banja Luka bavi se, kako je saopćeno, prijemom i vaganjem kamiona rude, deponovanjem i utovarom rude boksita u vagone čija se crvena prašina rasipa i zagađuje vazduh, zemljište i vodu, koja se nakon padavina slijeva u slivnike i završava u rijeci Vrbas, bez ikakvog prethodnog tretmana.

Read more...

Rasprava o okolinskom planu upravljanja za projekte sanacije poplava

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa Gradom Tuzla, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike Grada Tuzla i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u JAVNOJ RASPRAVI o ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekte koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidiran ispred GradaTuzla:

1. Sanacija oštećenih puteva na području Grada Tuzla

2. Regulacija korita rijeke Jale

Javna rasprava o utjecaju na okoliš sanacionih radova na području Grada Tuzla, na području pripadajućih MZ-a odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na ček-listu Okolinskog plana upravljanja.

Read more...

Javna rasprava - Termoelektrana Banovići, blok snage 350 MWE (790 MWth) investitor RMU Banovići

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članovima 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Banovići i sve ostale zainteresirane subjekte na:

JAVNU RASPRAVU

o ocjeni izmijenjene i dopunjene Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju Termoelektrane Banovići 350 MWe (790 MWth) investitora RUDNICI MRKOG UGLJA „BANOVIĆI“ d.d. BANOVIĆI.

Javna rasprava koja će se održati dana 29. 6. 2015. godine (ponedjeljak) u prostorijama Općine Banovići, sala općinskog Vijeća, adresa ul. Alije Dostovića 1 sa početkom u 11.00 sati.

Read more...


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign