logo
BHS English

Javni uvid u Nacrt RP "Sokolje"

Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica, da se Nacrt Regulacionog plana "Sokolje" utvrđen na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, stavlja na javni uvid od 14.01. do 13.02.2016. godine u terminu od 8:30 do 15:00 sati, u MZ „Naselje heroja Sokolje“ i MZ „Zabrđe“ ul. Numan Paše Ćuprilića br. 17.

Pismene primjedbe, sugestije i prijedloge na Nacrt Regulacionog plana "Sokolje" se mogu dostaviti u MZ „Naselje heroja Sokolje“ i MZ „Zabrđe“ul. Numan Paše Ćuprilića br. 17, u navedenim terminima. 

Javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana "Sokolje" će se održati dana 16.02.2016. godine (utorak) sa početkom u 17 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (ul. Bulevar Meše Selimovića br. 97). 

Read more...

“Močvare za našu budućnost: održivi opstanak“

PORUKA BRAULIA FERREIRA DE SOUZA DIAS, IZVRŠNOG SEKRETARA KONVENCIJE O BIOLOŠKOJ RAZNOLIKOSTI povodom SVJETSKOG DANA MOČVARA 2. februara

Močvare su danas neophodne za ljudsko zdravlje i napredak, a koristi koje pružaju imaju ogromnu ekonomsku i društvenu vrijednost. Kako je potvrđeno u izvještaju „Ekonomija ekosistema i biološke raznolikosti: Voda i močvare“ pripremljenom 2013. godine, usluge koje pružaju močvarni ekosistemi su najznačajnije u odnosu na sve druge tipove ekosistema.

Read more...

Glas za Unu: Čeka se reakcija Parlamenta FBiH

Otkazana je sjednica zastupničkog doma Parlamenta FBiH, na kojoj je trebalo da bude razmatran Prijedlog deklaracije o neprihvatanju odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Za to vrijeme jednoglasni su oni, čiji bi život mogao biti itekako ugrožen.

Glas za Unu i zdravu životnu sredinu dali su stanovnici sa obje strane rijeke. U aprilu prošle godine na teritoriji BiH peticiju su potpisivali stanovnici Novog Grada u Hrvatskoj i stanovnici Dvora na Uni. 

Read more...

Javni poziv zainteresiranoj javnosti i civilnom društvu da dostave komentare na nacrte akcija u okviru višedržavne IPA II za 2016. godinu

Evropska komisija je izradila i dostavila nacrte dijela akcija predviđenih za realizaciju u okviru programa višedržavne IPA za 2016. godinu Državnim IPA koordinatorima i zatražila dostavu mogućih komentara. Radi se o slijedećim akcijama:

AD 01 Regional Investment Policy Programme,

AD 02 Technical Assistance for Roma integration at community level (TARO),

AD 03 Western Balkans Youth Window under Erasmus+,

AD 04 Preparatory measures for the participation of IPA II beneficiaries in EU Agencies,

Read more...

Održan konsultativni sastanak sa Institucijom ombudsmena BiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH je 26.01.2016. godine održala konsultativni sastanak sa predstavnicima nevladinih udruženja u Parlamentarnoj skupštini BiH. Osnovni cilj održavanja sastanka je bio razmjena informacija i iskustava u zaštiti i promociji ljudskih prava s posebnim akcentom na saradnju između Institucije ombudsmena za ljudska prava i nevladinih organizacija. Ovo je ujedno bila i prilika da se kreira i lista priorioteta i pitanja koja zahtjevaju veći angažman Institucije ombudsmena, i koja su u skladu sa mogućnostima i resursima Institucije. Ta lista prioriteta će biti dio strategije djelovanja i planova rada za period 2016.-2021. godine. Također, cilj sastanka je bio i da se daju prijedlozi modela i mjera za dalje unapređenje saradnje sa NVO.

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Podržavnje kampanje

Biblioteka

Arhiva

Donatori


 


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign