logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Održana prva tematska radionica u Osnovnoj školi Grbavica 1

Danas je stručni tim „Aarhus centra u BiH“ održao prvu interaktivnu tematsku radionicu u okviru projekta „Pretvori otpad u korisnu stvar“, kojim se želi doprinijeti razvoju svijesti osnovaca o značaju smanjenja količina komunalnog otpada, iskorištavanjem sirovina kroz lutkarske predstave. 

Projektom je predviđena edukacija osnovaca o razvrstavanju otpada i pripremanju za reciklažu. Radionica je održana u Osnovnoj školi Grbavica 1 u saradnji sa ekološkom i dramskom sekcijom. 

Read more...

PRVA NAGRADA ZA „AARHUS CENTAR U BiH“

Na ovogodišnjoj Manifestaciji obilježavanja značajnih datuma u oblasti ekologije, u općini Novo Sarajevo, u utorak, 05. 12. 2017. godine, obilježen je Svjetski dan tla/zemljišta i Međunarodni dan Volontera. Ovogodišnju Manifestaciju organizovali su Centar za okolišno održivi razvoj i općina Novo Sarajevo.

Manifestacija je održana u prostorijama Javne Ustanove Međunarodni centar za djecu i omladinu općine Novo Sarajevo. Prezentirani su volonterski projekti i angažmani volontera kroz brigu o tlu u praktičnom nastavnom radu u srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn, kao i niz drugih aktivnosti u osnovnim školama i nevladinim organizacijama.

Read more...

Javna rasprava - Zada Pharmaceuticals, Donji Bistarac, LUKAVAC

Investitor Zada Pharmaceuticals, Donji Bistarac bb, 75 300 LUKAVAC, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma – Studiju o uticaja na okoliš za – Pogon za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda na lokaciji općine Lukavac.
Obrađivač Studije utjecaja na okoliš je konsultanska firma Inzio d.o.o. Tuzla.

Read more...

Javna rasprava - sanacija deponije komunalnog otpada

Investitor JP “Rad” d.d Tešanj je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za projekat Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada “Bukva” općine Tešanj i izgradnja pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu. 

Read more...

300 novih hidroelektrana? To ne može biti uredu...

Ugrožavanje našeg prirodnog nasljeđa

Bosna i Hercegovina se nalazi među zemljama sa najvećim biodiverzitetom u Evropi. Takođe je dom mnogih endemičnih vrsta i posjeduje veliku vrijednost vodenih resursa na Balkanskom poluostrvu zbog mnogih tokova površinskih i podzemnih voda. BiH je jedna od rijetkih preostalih evropskih zemalja gdje se mogu naći divlji i prirodni vodeni tokovi.

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Podržavnje kampanje

 


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign