logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Javna rasprava - sanacija deponije

Investitor Općina Sanski Most dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o procjeni uticaja na okoliš za sanaciju deponije i iizgradnju pratećih sadržaja "Sanska brda", općiina Sanski Most na okolinski prihvatljiv način k sa specifičnim mjerama za smanjenje uticajima na okoliš, te zdravlje i sigurnost ljudi.

Read more...

Javna rasprava - sanacije deponije komunalnog otpada “Mut-Plane” općine Fojnica

Javna rasprava Studije uticaja na okoliš za projekat sanacije postojeće deponije komunalnog otpada “Mut-Plane” općine Fojnica i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja.


Općina Fojnica, SBK, dostavila je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za zatvaranje i sanaciju deponije komunalnog otpada „Mut-plane” u Općini Fojnica, a Javna rasprava će se održati dana 08.05.2017. godine u prostorijama Općine Fojnica – sala I sa početkom u 12 sati.

Read more...

Pokrenute aktivnosti za izradu trećeg UNECE-ovog Pregleda stanja okoliša u BiH

U okviru nastavka saradnje sa Programom Ujedinjenih nacija za okoliš (UNEP) započete tokom prošle godine, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić sa svojim saradnicima održao je sastanak sa predsjednikom Stalnog odbora Alpske konvencije u okviru Ministarstva za okoliš, kopno i more Republike Italije Paolom Angelinijem, te predstavnicom italijanskog Nacionalnog instituta za statistiku Cristinom Brandimarte.

Read more...

Javna rasprava - zatvaranje i sanacija deponije komunalnog otpada „Neteka” u Općini Odžak

Javna rasprava - Studije uticaja na okoliš za projekat sanacije postojeće deponije komunalnog otpada “Neteka” općine Odžak i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja.

Općina Odžak, županija/kanton Posavski, dostavila je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za zatvaranje i sanaciju deponije komunalnog otpada „Neteka” u Općini Odžak, a Javna rasprava će se održati dana 04.05.2017. godine u prostorijama Općine Odžak – Gradska vijećnica ( Mala vijećnica) sa početkom u 12 sati.

Read more...

Javni uvid - zatvaranje deponije Plane i Divkovići I i II TE Tuzla

Podružnica TE Tuzla dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o procjeni uticaja na okoliš za zatvaranje deponije "Plane" i "Divkovići I i II" TE Tuzla na okolinski prihvatljiv način kao i Plan rehabilitacije za zatvaranje deponije sa specifičnim mjerama za smanjenje uticajima na okoliš, te zdravlje i sigurnost ljudi.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je konsultanska kuća Rudarski institut d.d.Tuzla.

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Podržavnje kampanje

 


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign