logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Federacija BiH

Puni naziv zakona / Službene novine FBiH br.

 

1) Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je, odlucujuci o zahtjevima nacelnika Opcine Konjic i Saveza opcina i gradova Federacije BiH, za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o šumama, na sjednici održanoj 14. aprila 2009. godine, donio Presudu broj U-26/08 ("Službene novine Federacije BiH" br. 36/09) kojom se utvrduje da je Zakonom o šumama ("Službene novine Federacije BiH" br. 20/02, 29/03 i 37/04) povrijedeno pravo opcina na lokalnu samoupravu. Ustavni sud je dao mogucnost Parlamentu Federacije BiH da, u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja presude u "Službenim novinama Federacije BiH", usaglasi odredbe Zakona o šumama s Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi  i Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH. S obzirom da Parlament Federacije BiH nije u ostavljenom roku postupio po presudi Ustavnog suda Federacije BiH, primjena Zakona o šumama je prestala 27.11.2009. godine. Trenutno je oblast šumarstva u Federaciji BiH uredena Uredbom o šumama ("Službene novine Federacije BiH" br. 83/09, 26/10, 33/10 i 38/10) koju je donijela Vlada Federacije BiH.

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Podržavnje kampanje

 


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign