logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Šta je informacija o okolišu

Šta je informacija o okolišu?

Informacija o okolišu, u smislu zakona,[1] znači bilo koju informaciju u pisanoj, vizuelnoj, audio, elektronskoj ili bilo kojoj drugoj materijalnoj formi o:

-          Stanju elemenata okoliša, kao što su: zrak i atmosfera, voda, tlo, pejzaž, prostor i prirodna područja, biološki diverzitet i njegove komponente, uključujući genetski modificirane organizme i međudjelovanje ovih elemenata;

-      Faktorima, kao što su: supstance, energija, buka i radijacija, i djelatnosti i mjere, uključujući administrativne mjere, sporazume o zaštiti okoliša, politike djelovanja, zakonodavstvo, planove i programe, koji utječu, ili postoji vjerovatnoća da će utjecati na elemente okoliša, analiza troškova i dobiti, kao i druge ekonomske analize i pretpostavke koje se koriste u odlučivanju u okolišu;

-          Stanju ljudskog zdravlja i sigurnosti, životnim uvjetima, kulturnim dobrima i građevinama, u mjeri u kojoj su pod utjecajem, ili bi mogli biti pod utjecajem stanja elemenata okoliša ili, preko ovih elemenata, pod utjecajem faktora, djelatnosti ili mjera navedenih u zakonu;

-          Organima i institucijama nadležnim za okoliš.

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign