BHS English French German Russian
  • GMO
  • Eko.ba


U okviru projekta "Jačanje participativnosti građana u procesima donošenja okolišnih odluka", osoblje našeg Udruženja nastavilo je posjete mjesnim zajednicama Općine Centar. Na sastancima održanim 26. oktobra 2016. godine razgovarali smo sa predstavnikom mjesne zajednice "Ciglane - Gorica", sekretarom Kuhinja Izetom, koji se nalazi i u ulozi zamjenika sekretara u MZ „Park –Višnjik“. Također, održali smo i sastanke u MZ „Mejtaš“ sa sekretarkom Selmom Piljević i u MZ „Breka – Koševo II“ sa sekretarkom Merjem Gusinjac.

Cilj održanih sastanaka bio je da se uspostavi saradnja sa predsjednicima i sekretarima mjesnih zajednica, radi zajedničkih aktivnosti na projektu, a koje se tiču održavanja edukativne radionice na temu uključivanja javnosti u procese donošenja okolišnih odluka.

Funded-by-the-European-UnionOva stranica je napravljena uz podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost EPPIC projekta i ni na koji način ne odražava stanovišta Evropske unije.

gekko logo klein

 

transition lg mfa

702px-Auswärtiges Amt Logo.svg

                                               Backup of osce logo krive

 

 

grassroots-logo1