Još jedan primjer nužnosti postojanja Zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana i aktivista na nivou Kantona FBiH, kao i na nivou same Federacije BiH jeste trenutno aktuelni slučaj borbe građana sarajevskog naselja Čengić Vile u Sarajevu. Naime,  mještani MZ Čengić Vila, obratili su se Eko HUB Sarajevo sa molbom za pravnu pomoć radi pripreme pokretanja građanske inicijative u cilju protivljenja  donošenja Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Hepok-Čengić Vila III.”

“Uputili smo građane na Statut Grada Sarajeva i Statut Općine Novi Grad Sarajevo u odnosu na formu pripreme građanske inicijative relevantne za ovaj slučaj. Građani su bili zbunjeni jer nisu bili sigurni koju formu primjeniti i zašto postoje različiti pragovi potpisa nužnih za prikupiti da bi se građanska inicijativa razmatrala, gdje je prema Statutu Općine Novi Grad Sarajevo minimalni prag najmanje deset posto birača upisanih u birački spisak Općine, dok je prema Statutu Grada Sarajevo, taj minimalni prag  pet posto s njihovim jedinstvenim matičnim brojem, a što nije u skladu sa Zakonom  o zaštiti ličnih podataka. Upravo iz ovih razloga, nužno je imati jasan zakonski okvir, jednak za sve građane kantona, odnosno federacije, da građani ne bi i dalje “lutali“, kao i da bi se njihovi lični podaci adekvatno zaštitili, a svakako veoma bitan razlog jeste zaštita aktivista i građana, kako od fizičke opasnosti i psihičkog  zlostavljanja, tako i od opasnosti zloupotrebe pravnog sistema protiv građana;“ ističe Emina Veljović, izvršna direktorica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH.“

Mještani Općine Novi Grad Sarajevo, a naročito MZ Čengić Vila su se na javnoj raspravi održanoj 6. februara izjasnili protiv izmjena regulacionog plana kojim je predviđena izgradnju novih objekata.

Tokom javne rasprave nadležni su predstavili izmjene regulacionog plana “Hepok Čengić Vila III” koji podrazumijeva izgradnju zgrada sa sedam, osam i devet spratova, a riječ je o stambeno-poslovnim objektima.  Izmjenama je predviđena i izgradnja višespratnih garaža kao i nove brze  ceste samo par metara od već postojećih stambenih zgrada. Inače, vlasnik dijela zemljišta na kojem je predviđena gradnja stambenog kompleksa je firma Tibra Pacific iz Kiseljaka.

Tokom javne rasprave, više desetina mještana su rekli jednoglasno: “NE tibrizaciji“ naselja i “DA zelenim površinama.“ Mještani zahtjevaju da predlagači, shodno prethodno navedenoj volji mještana, stave moratorij na provedbu i građenje na teritoriji MZ “Čengić Vila“ na osnovu postojećih planova i da pristupe prijedlogu izmjena koje ne uključuju štetnu i pretjeranu stanogradnju, građenje poslovnih prostora i višeetažnih garaža i tranzitnih saobraćajnica kroz naselje na način kako je to sada predloženo i predviđeno.

“Problem klizišta na kojem su planirani sporni objekti se treba rješavati mjerama koje će uključivati druge geotehničke mjere, a ne gradnju objekata kako je to predloženo, uz akcenat na očuvanje postojećih zelenih površina;“ ističu mještani MZ Čengić Vila.

Kontakt:   Emina Veljović,  izvršna direktorica, Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH”

koordinator@aarhus.ba