Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je u julu 2022. godine potvrdio odluku Zastupničkog doma čime je na snagu stupila zabrana izgradnje malih hidroelektrana instalisane snage do i uključivo 10 MW.

Iste godine u augustu na snagu stupa i Pravilnik o ekološki prihvatljivom protoku. Ekološki prihvatljiv protok (EPP) predstavlja minimalni protok koji osigurava očuvanje prirodne ravnoteže i ekosistema vezanih za vodu. Dakle, EPP se određuje radi održanja ili vraćanja strukture i funkcije vodenih i uz vodu vezanih ekosistema, doprinoseći sprečavanju degradacije stanja voda i ostvarenju ciljeva zaštite okoliša kroz održivo korištenje vode.

U skladu s nedavnom revizijom Pravilnika o ekološki prihvatljivom protoku za mini hidroelektrane (mHE) u Federaciji Bosne i Hercegovine, želimo upozoriti na ozbiljno kršenje propisanih procedura od strane 70 mHE koje su u potpunosti izignorisale rok za implementaciju procedura EPP pravilnika.

EPP pravilnik, unaprijeđen komentarima pravnica Aarhus centra u BiH i priznat od strane Agencija za vode i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ima ključnu ulogu u očuvanju biodiverziteta i ekosistema rijeka čiji su tokovi zahvaćeni mini hidroelektranama.

Nažalost, iako je investitorima dato godinu dana roka za implementaciju traženih izmjena, svi rokovi su prošli, a 70 mHE i dalje ne poštuje propisane standarde. Tražimo odgovornost od investitora, pozivajući na zatvaranje mHE koje ne ispunjavaju ekološke zahtjeve sve do zadnje.

Vlasnik mHE mora obezbijediti kontinuirani monitoring EPP, tako da može nesumnjivo dokazati da su u svakom trenutku bili ispunjeni zahtjevi u pogledu EPP, te da u vrijeme trajanja protoka u vodotoku manjeg od utvrđenog EPP, nije bilo zahvatanja vode.

Vjerujemo da je videonadzor ključan za monitoring rada mHE, te da bi isti pružio zaista vjerodostojne podatke o ekološki prihvatljivom protoku propisanom Pravilnikom. Obzirom da 70 mHE u FBiH radi po istom principu kako su radile i prije postojanja Pravilnika o EPP, tražimo hitno djelovanje nadležnih institucija za sankcioniranje neodgovornih vlasnika.

Očekujemo saradnju sa svim relevantnim institucijama i pozivamo ih da zajednički radimo na očuvanju naših rijeka, te da se odgovornost prema okolišu postavi kao prioritet u poslovanju svih energetskih investitora.