Dana 7.3.2024. godine, u organizaciji Aarhus Centra u Bosni i Hercegovini održan je okrugli sto „Analiza Zakona o upravljanju otpadom FBiH“.

Analiza Zakona o upravljanju otpadom FBiH je urađena u sklopu projekta “Misli o prirodi!,” Eko HUB Sarajevo, koji finansira Švedska a implementira Centar za promociju Civilnog Društva (CPCD).

Analizu su sačinile ekspertice prof. dr. Dušica Pešević, doc. dr. Venera Simonović dipl. Ing. građ. te Sonja Kosanović, pravnica Centra za životnu sredinu.

Zakon o upravljanju otpadom FBiH je ovim putem analiziran sa aspekta pragmatičnosti njegove primjene i potreba bosanskohercegovačkog društva za upravljanjem i odlaganjem otpada, stručne identifikacije novih pristupa efikasnijeg načina upravljanja i odlaganja otpada a kroz pronalazak pozitivnih praksi zemalja Europske Unije vezanih za recikliranje, upcikliranja i zbrinjavanja otpada.

Okrugli sto, održan u prostorijama Dječijeg centra u Sarajevu je okupio ekološke aktiviste, organizacije civilnog društva, predstavnike relevantnih institucija i eksperte kako bi se prezentirali rezultati analize i provela produktivna diskusija o identifikovanim problemima i potrebama koje se odnose na upravljanje i odlaganje otpada u FBiH.

„…samo uključivanjem šire javnosti, relevantnih eksperata i predstavnika javnih institucija, moguće je provesti kvalitetnu analizu trenutnog stanja, potreba i mogućih efikasnijih načina za upravljanje i odlaganje otpada. Nakon što smo proveli Analizu Zakona o upravljanju otpadom FBiH, vrlo je važno da relevantne institucije prepoznaju njen značaj kao i preporuka koje iz nje proizilaze te da se aktivno uključe u pokretanje i provođenje neophodnih izmjena postojećeg Zakona o upravljanju otpadom FBiH…“ Izjavila je Emina Veljović, direktorica Aarhus Centra u Bosni i Hercegovini.

Kontakt:   Liljana Meshaj,  projektna asistentica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH”    koordinator@aarhus.ba.

Saopštenje je izrađeno uz podršku projekta “Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava  Švedska. Sadržaj je isključiva odgovornost Aarhus centra u BiH i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.