Povodom Međunarodnog dana rijeka 14.03. okupili smo se ispred zgrade Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu kako bismo izrazili zabrinutost zbog 70 mini hidroelektrana u Federaciji BiH koje ne rade po procedurama Pravilnika o ekološki prihvatljivom protoku (EPP).

“Tražimo od nadležnih institucija da počnu raditi svoj posao i da zatvore svih 70 mini hidroelektrana na području Federacije BiH jer su se oglušili o procedure pravilnika o ekološki prihvaljivom protoku koje su bile jednostavne. Trebalo je da obezbijede video nadzor, čime bi bilo moguće izvršiti monitoring načina rada tih mini hidroelektrana i u svako doba vidjeti da li je ispoštovan ekološki prihvatljiv protok”, kazala je PR asistentica Aarhus centra u BiH.

EPP pravilnik, unaprijeđen komentarima pravnica Aarhus centra u BiH i priznat od Agencija za vode i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ima ključnu ulogu u očuvanju biodiverziteta i ekosistema rijeka čiji su tokovi zahvaćeni mini hidroelektranama.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je u julu 2022. godine potvrdio odluku Zastupničkog doma čime je na snagu stupila zabrana izgradnje malih hidroelektrana instalisane snage do i uključivo 10 MW. Iste godine u augustu na snagu stupa i Pravilnik o ekološki prihvatljivom protoku. Ekološki prihvatljiv protok (EPP) predstavlja minimalni protok koji osigurava očuvanje prirodne ravnoteže i ekosistema vezanih za vodu.

EPP se određuje radi održanja ili vraćanja strukture i funkcije vodenih i uz vodu vezanih ekosistema, doprinoseći sprječavanju degradacije stanja voda i ostvarenju ciljeva zaštite okoliša kroz održivo korištenje vode.

Uz zahtjeve za odgovornost investitora, te poziv na zatvaranje mHE koje ne ispunjavaju ekološke zahtjeve sve do zadnje, naglašavamo da vlasnik mHE mora obezbijediti kontinuirani monitoring EPP, tako da može nesumnjivo dokazati da su u svakom trenutku bili ispunjeni zahtjevi u pogledu EPP i da u vrijeme trajanja protoka u vodotoku manjeg od utvrđenog EPP, nije bilo zahvatanja vode.