Podsjećamo, Aarhus centar u Bosni i Hercegovini je  7.3.2024. godine organizovao okrugli sto sa temom „Analiza Zakona o upravljanju otpadom FBiH“ na kojem su se pored autorica: prof. dr. Dušice Pešević, doc. dr. Venere Simonović dipl. Ing. građ. i Sonje Kosanović, pravnice Centra za životnu sredinu, zatim ekoloških aktivista/ica,  okupili i predstavnici vlasti sa područja cijele Bosne i Hercegovine.

Analiza Zakona o upravljanju otpadom FBiH je urađena u sklopu projekta “Misli o prirodi!,” Eko HUB Sarajevo, koji finansira Švedska a implementira Centar za promociju Civilnog Društva (CPCD).

Unutar Analize  istaknuta je važnost optimalnog upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini, te su identifikovane potrebe za usklađivanjem sa evropskim standardima kroz primjenu novih efikasnih praksi poput recikliranja, upcikliranja i zbrinjavanja otpada.

Uspješno okupljanje ekoloških aktivista/ica, civilnih organizacija, predstavnika/ica institucija i eksperata/ica na okruglom stolu u Sarajevu, rezultiralo je konstruktivnom diskusijom o problemima i potrebama vezanim za upravljanje i odlaganje otpada u FBiH. “Analiza je sprovedena kako bi se ukazalo na neusklađenosti sa direktivama EU i kako bi se povećala saradnja između civilnog sektora i federalnog ministarstva okoliša i turizma,”  istakla je pravnica Sonja Kosanović.

Prof. dr. Dušica Pešević je naglasila hitnu potrebu za novim Zakonom o upravljanju otpadom, čime bi se unaprijedile mjere sprečavanja nastanka otpada, povećala stopa recikliranja i podržala cirkularna ekonomija. Doc. dr. Venera Simonović je skrenula pažnju na to da su ključne izmjene zakonskih okvira neophodne kako bi se postiglo efikasnije upravljanje otpadom i zaštita životne sredine.

Analiza je pokazala da je Federaciji BiH potreban novi zakon o upravljanju otpadom te se očekuje da nadležna tijela prihvate preporuke stručnjaka i aktivista kako bi se unaprijedila praksa upravljanja otpadom i u konačnici osigurala održiva zaštita životne sredine. Ovaj događaj je bio samo prvi korak ka ostvarenju ciljeva boljeg upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini.

Analizi Zakona o upravljanju otpadom u Federaciji BiH možete pristupiti ovdje.

Kontakt:   Liljana Meshaj,  projektna asistentica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH”    koordinator@aarhus.ba.

Saopštenje je izrađeno uz podršku projekta “Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava  Švedska. Sadržaj je isključiva odgovornost Aarhus centra u BiH i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.