Aarhus centar u BiH ovim putem obavještava javnost o novoj pravnoj pobjedi za  Kasindolsku rijeku u Istočnom Sarajevu, nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio dvije apelacije Aarhus centra u BiH.

Podsjećamo, Aarhus centar u BiH je u ljeto 2023. godine podnio apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine protiv presuda Vrhovnog suda RS. Ove apelacije su upućene kao odgovori na zahtjeve za vanredno preispitivanja presuda od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Vrhovnom sudu RS zbog presuda Okružnog suda Banja Luka iz jula i septembra 2021. godine kojim su prvobitno poništene ekološke dozvole za mHE “Slapi“ i mHE “Samar“ na Kasindolskoj rijeci. Nakon toga je Vrhovni sud Republike Srpske u maju i junu 2023. godine postupajući po zahtjevima Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS presudio u korist Ministarstva i poništio presude Okružnog suda Banja Luka. U ljeto 2023. Aarhus centar u BiH je podnio apelacije Ustavnom sudu BiH, a koji je sada, unutar jedne, objedinjene presude utvrdio povrede prava na pravično suđenje iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustava BiH, ukinuvši presude Vrhovnog suda Republike Srpske u odnosu na slučaj mHE “Slapi“ i mHE “Samar“.

“Ovo su dvije prve presude Ustavnog suda BiH u vezi odbrane ljudskih prava u oblasti okoliša koliko smo mi upoznati, te s tim u vezi je od presudnog značaja za sudsku praksu Bosne i Hercegovine;” ističe pravna savjetnica Aarhus centra u BiH, Nina Kreševljaković.

Ovom odlukom predmeti se vraćaju Vrhovnom sudu Republike Srpske na ponovno postupanje, te je isti dužan po hitnom postupku donijeti nove presude. Aarhus centar u BiH će nastaviti raditi na ovom slučaju u sklopu projekta Mreža Aarhus centara za Zelenu agendu i zaštitu okoliša, koji finansira Evropska unija.

“Na ovom slučaju nižemo historijske presedane. Prvo je ovaj najviši sud naše države uvažio naše prijedloge za privremene mjere a na osnovu kojih je obustavljena izgradnja mHE Samar i mHE Slapi zadnjih 6 mjeseci. Nakon toga, evo imamo u potpunosti uvažene apelacije u odnosu na ove dvije mHE. Očekujemo isti scenariji i za mHE Podvič, iako je ona trenutno u pogonu;“ ističe Emina Veljović, izvršna direktorica Aarhus centra u BiH.

 

Kontakt:

Azra Šehić-Kustura, PR

e-mail: azra.sehick@aarhusbih.ba

 

Ovo saopćenje je urađeno u sklopu projekta koji finansira Evropska unija. Sadržaj ovog saopćenja je isključiva odgovornost Udruženja Resursni Aarhus centar u BiH i ne odražava nužno stavove Evropske unije.