Povodom Dana Evrope,  Mreža Aarhus centara za Zelenu agendu i zaštitu okoliša  (skraćeno AarhusGreenNet) poziva Parlament FBiH da usvoji Zakon o građanskoj inicijativi i zaštiti građana/ki i aktivista/ica na nivou FBiH.

Podsjećamo, sa ciljem kreiranja harmoniziranog okvira za provođenje građanskih inicijativa na nivou FBiH, te u cilju zaštite aktivista/ica i građana/ki  (uključuje svakako medije i umjetnike) od pritisaka zastrašivanja prilikom provođenja građanskih inicijativa i aktivističkih aktivnosti, pravni tim Aarhus centar u BiH  je kreirao tekst Zakona o građanskoj inicijativi i  zaštiti građana/ki i aktivista/ica na nivou FBiH. Krajem 2023. godine, Aarhus centar u BiH, u suradnji sa partnerima Eko Hubovima i CPCDom je podnio inicijativu prema Parlamentu FBiH za donošenje ovog Zakona. Kroz AarhusGreenNet,  Aarhus centar u BiH nastavlja zagovarati da se ovaj veoma bitan Zakon najzad i usvoji.

Svakog devetog maja, obilježava se Dan Evrope, jer je tog dana predstavljena Šumanova deklaracija kojom se predložilo uspostavljanje Evropske zajednice za ugljen i čelik. Drugim riječma, taj dan predstavlja prekretnicu za evropski kontinent i početak Evropske unije. Također, to je dan kada se treba prisjetiti značaja mira i jedinstva u Evropi, te načela demokratskih principa i prava.

Upravo usvajanje Zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana/ki i aktivista/ica na nivou FBiH predstavlja poštivanje tih demokratskih principa. Naime, prema Mišljenju o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, Evropske komisije od 2019. godine, BiH mora ojačati demokraciju/funkcionalnosti; vladavinu prava; osnovna ljudska prava i reforma javne uprave – osnove procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Što se tiče oblasti temeljnih ljudskih prava, BiH mora  “ 9. jačati zaštitu prava svih građana…;11. osigurati poticajno okruženje za civilno društvo, osobito poštujući evropske standarde o slobodi udruživanja i slobodi okupljanja; 12. zajamčiti slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebice putem: (a) osiguravanja odgovarajućeg sudskog praćenja slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim djelatnicima…”

“Ovaj Zakon će uveliko olakšati građanima i građankama da slobodno iskazuju svoje mišljenje i stavove te da se aktivno organizuju i bore za svoja uvjerenja, uključujući i zaštitu okoliša i zdravlje planete koju žele sačuvati za sebe ali i buduća pokoljenja “- poručuju iz AarhusGreenNeta.

Kontakt:

Azra Šehić-Kustura, PR

e-mail: azra.sehick@aarhusbih.ba