REHEATEAST: Izgradnja lokalnih partnerstava za smanjenje potražnje za fosilnom energijom u sustavima daljinskog grijanja u regiji Istočnog Dunava

Pokrenuto istraživanje u sklopu REHEATEAST projekta. Anketiranje stručnjaka, operatera i korisnika sustava daljinskog grijanja pokrenuto je krajem maja 2024. godine.

Projekt REHEATEAST, koji podržava Program za dunavsku regiju, ima za cilj smanjiti potražnju za fosilnom energijom u sustavima daljinskog grijanja i hlađenja (DHC) kroz različite poticaje, mjere i adaptivna rješenja, razmjenu znanja, podizanje svijesti i povećanu suradnju između aktera u području upravljanja sustavima daljinskog grijanja i hlađenja (DHC). Cilj projekta je promicanje holističkog pristupa, a ne sektorskog razmišljanja koje se odvojeno bavi usko povezanim pitanjima. U tu svrhu namjerava poduzeti mjere u sljedećim područjima: energetska učinkovitost, otpadna toplina, skladištenje topline, geotermalna energija, praksa naplate itd.

Prvi specifični cilj projekta je mapiranje tehničkih, regulatornih, društvenih i financijskih uvjeta za sustave daljinskog grijanja, s fokusom na izazove i dobre prakse u regiji koja je obuhvačena REHEATEAST projektom. Postizanje ovog cilja zahtijeva uključivanje širokog spektra aktera. Komunikacijske ciljne skupine uključuju dobavljače centralnog grijanja, općine, građevinske tvrtke, financijske institucije i korisnike daljinskog grijanja.

U identifikaciji dionika i planu komunikacije, REHEATEAST konzorcij identificirao je relevantne aktere i metode komunikacije. Metodološki dokument za istraživanje izgrađen je na ovom planu. U metodologiji zajedničkog istraživanja i analize dionika razvijena je zajednička metodologija za procjenu i analizu dionika. To uključuje predloške i koncepte anketa za različite skupine aktera.

Ovaj važan dokument standardizira metodologiju istraživanja, olakšava pouzdano prikupljanje i analizu podataka, što podržava donošenje strateških odluka. Standardizirana metodologija povećava pouzdanost i relevantnost rezultata istraživanja, maksimizirajući učinak projekta. Kako bi prikupili sveobuhvatne informacije od dionika u različitim sektorima daljinskog grijanja i hlađenja, partneri su razvili detaljne upitnike. Osmišljeni su kako bi se osigurala dosljednost u prikupljanju podataka i tako olakšala daljnja analiza i usporedba rezultata.

Ovi predlošci pokrivaju širok raspon tema relevantnih za DHC sustave, uključujući trenutne izazove, očekivani razvoj, korištenje obnovljivih izvora energije, primjenu novih tehnologija, ključne promjene potrebne za razvoj i još mnogo toga. Anketna pitanja strukturirana su tako da izmame konkretne i djelotvorne odgovore dionika, pružajući vrijedne podatke za analizu.

U Bosni i Hercegovini istraživanje provodi Aarhus centar u BiH. Očekuje se da će rezultati biti dostupni u jesen 2024.

REHEATEAST: Izgradnja lokalnih partnerstava za smanjenje potražnje za fosilnom energijom u sustavima daljinskog grijanja u regiji Istočnog Dunava

Pokrenuto istraživanje u sklopu REHEATEAST projekta. Anketiranje stručnjaka, operatera i korisnika sustava daljinskog grijanja pokrenuto je krajem maja 2024. godine.

Projekt REHEATEAST, koji podržava Program za dunavsku regiju, ima za cilj smanjiti potražnju za fosilnom energijom u sustavima daljinskog grijanja i hlađenja (DHC) kroz različite poticaje, mjere i adaptivna rješenja, razmjenu znanja, podizanje svijesti i povećanu suradnju između aktera u području upravljanja sustavima daljinskog grijanja i hlađenja (DHC). Cilj projekta je promicanje holističkog pristupa, a ne sektorskog razmišljanja koje se odvojeno bavi usko povezanim pitanjima. U tu svrhu namjerava poduzeti mjere u sljedećim područjima: energetska učinkovitost, otpadna toplina, skladištenje topline, geotermalna energija, praksa naplate itd.

Prvi specifični cilj projekta je mapiranje tehničkih, regulatornih, društvenih i financijskih uvjeta za sustave daljinskog grijanja, s fokusom na izazove i dobre prakse u regiji koja je obuhvačena REHEATEAST projektom. Postizanje ovog cilja zahtijeva uključivanje širokog spektra aktera. Komunikacijske ciljne skupine uključuju dobavljače centralnog grijanja, općine, građevinske tvrtke, financijske institucije i korisnike daljinskog grijanja.

U identifikaciji dionika i planu komunikacije, REHEATEAST konzorcij identificirao je relevantne aktere i metode komunikacije. Metodološki dokument za istraživanje izgrađen je na ovom planu. U metodologiji zajedničkog istraživanja i analize dionika razvijena je zajednička metodologija za procjenu i analizu dionika. To uključuje predloške i koncepte anketa za različite skupine aktera.

Ovaj važan dokument standardizira metodologiju istraživanja, olakšava pouzdano prikupljanje i analizu podataka, što podržava donošenje strateških odluka. Standardizirana metodologija povećava pouzdanost i relevantnost rezultata istraživanja, maksimizirajući učinak projekta. Kako bi prikupili sveobuhvatne informacije od dionika u različitim sektorima daljinskog grijanja i hlađenja, partneri su razvili detaljne upitnike. Osmišljeni su kako bi se osigurala dosljednost u prikupljanju podataka i tako olakšala daljnja analiza i usporedba rezultata.

Ovi predlošci pokrivaju širok raspon tema relevantnih za DHC sustave, uključujući trenutne izazove, očekivani razvoj, korištenje obnovljivih izvora energije, primjenu novih tehnologija, ključne promjene potrebne za razvoj i još mnogo toga. Anketna pitanja strukturirana su tako da izmame konkretne i djelotvorne odgovore dionika, pružajući vrijedne podatke za analizu.

U Bosni i Hercegovini istraživanje provodi Aarhus centar u BiH. Očekuje se da će rezultati biti dostupni u jesen 2024.