Aarhus centar Sarajevo

Klimatske promjene

Naziv projekta: REHEATEAST – Izgradnja lokalnih partnerstava za smanjenje potražnje za   fosilnom energijom u sustavima daljinskog grijanja u regiji Istočnog Dunava

Tema/oblast: Dekarbonizacija

Trajanje projekta: 01.01.2024-30.06.2026

“REHEATEAST – Izgradnja lokalnih partnerstava za smanjenje potražnje za fosilnom energijom u sustavima daljinskog grijanja u regiji Istočnog Dunava” projekt koji je Pannon EGTC prijavio u Programu Interreg Dunavske regije dobio je potporu krajem 2023. godine, a implementacija je započela u januaru 2024. godine.

Partneri:

 1.      International Development and Resource Coordination Agency Zrt. – NFFKÜ (HU)
 2.      Energy Institute Hrvoje Požar (HR)
 3.      Technical University of Cluj-Napoca (RO)
 4.      Local Energy Agency Pomurje (SI)
 5.      Via Carpatia EGTC (SK)
 6.      Standing Conference of Towns and Municipalities (RS)
 7.      Jozef Stefan Institute (SI)
 8.      Resursni Aarhus Centar u Bosni i Hercegovini (BA)
 9.      Center for Energy Efficiency and Effect (BG)
 10.      ABE Renewable d.o.o. (RS)

Pridruženi strateški partneri (ASPs):

 1.      Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy – ENEFFECT (BG)
 2.      Kosice Self-Governing Region (SK)
 3.      Institution Regional Energy Agency Kvarner (HR)
 4.      Centralno grijanje d.d. Tuzla (BA)
 5.      Energy Cities Romania – OER (RO)
 6.      Association of Public Administrators (RO)
 7.      University of Pécs (HU)
 8.      Solar Cooperative Green Energy (SI)
 9.      Grad Rijeka (HR)
 10.      Grad Zagreb (HR)
 11.      ENERGETICA LJUBLJANA d. He. He. (SKI)
 12.      PÉTÁV Pécs District Heating Limited Liability Company (HU)
 13.      Ministry of Economy and Sustainable Development (HR)
 14.      Univerzitet u Tuzli (BA)
 15.      Municipality of Priboj (RS)
 16.      Alliance for Energy Efficiency and Renewables (MD)
 17.      ENERGETIKA LLC (RS)
 18.      SERVELECT (RO)
 19.      MH Teplárenský holding a.s. (SK)
 20.      CEE Bankwatch Network (CZ)
 21.      Občina Lendava (SI)
 22.      HEP-Toplinarstvo d.o.o. (HR)
 23.      EVN BULGARIA TOPLOFIKATSIA (BG)
 24.      Center for Energy Security of Ukraine (UA)
 25.      Green City Lab Moldova (MD)

Cilj projekta je smanjiti potražnju za fosilnom energijom u sustavima daljinskog grijanja i integrirati obnovljivu energiju i otpadnu toplinu. Cilj REHEATEAST-a je to olakšati poticanjem međusektorske suradnje više dionika razvojem, testiranjem i širenjem primjenjivih rješenja koja podržavaju javno – privatnu suradnju i provedbu velikih programa obnove zgrada i sustava daljinskog grijanja. Transnacionalna suradnja omogućuje prilagodbu postojećih dobrih praksi u sličnom kontekstu, kao i zajednički razvoj prilagodljivih modela suradnje i optimizacije, posebno u pogledu integracije mogućnosti standardizacije, certifikacije i zelene nabave, sa svim relevantnim dionicima uključujući (predstavnike vlasti, potrošače, financijske institucije, komunalna poduzeća, medije, dobavljače tehnologije i građevinske tvrtke). Razvijeni modeli će se testirati u pilot aktivnostima. REHEATEAST će formulirati preporuke politika za rješavanje izazova sustava daljinskog grijanja u regiji istočnog Dunava i šire.

Više informacija:             https://interreg-danube.eu/projects/reheateast

Danube Region

Materijali

(uskoro…)

Naziv projekta: Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost u Općini Goražde

Donator: Misija OSCE u BiH, Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Tema/oblast: Okoliš, smanjenje rizika od prirodnih nesreća

Trajanje projekta: 4 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

 • Konsultativni sastanci
 • Podrška radnoj grupi za izradu Plana zaštite i spašavanja u Općini Goražde
 • Edukativne radionice o podizanju svijesti o DRR
 • Izrada promotivnog materijala
 • Izrada info paketa o zaštiti i spašavanju

Naziv projekta:  G-1708-57851

Donator:  Evropski klimatski fond i Grad Sarajevo

Tema/oblast: Pravna pomoć u rješavnju problema zagađenja zbog rada TE

 Trajanje projekta: 12 mjeseci

Glavne aktivnosti projekta

Sa realizacijom projekta pod nazivom “G-1708-57851” smo počeli u junu 2019. godine a koji je trajao do 31.maja 2020. godine. Tokom 12 meseci rada na projektu, Udruženje “Aarhus centar u BiH” je imalo za cilj da izvrši pritisak na vlasti i Elektroprivredu BiH da poštuju zakonske obaveze ali i izdate dozvole za rad postojeće deponije šljake i pepela “Jezero II” TE Tuzla, kao i za zatvaranje deponije šljake i pepela Plane I i Divkovići I i II (tj. ispravna sanacija lokacije za odlaganje pepela, pravilno prečišćavanje vode koja se koristi za transport pepela, itd.). Ovo će dovesti do povećanja operativnih troškova postojećih termoelektrana za ugalj i time smanjiti jaz između cijena električne energije proizvedene od uglja i električne energije iz obnovljivih izvora.

Za realizaciju pomenutih ciljeva, do sada smo uputili 60 zahtjeva za pristup informacijama, 15 žalbi, 4 tužbe, 2 odgovor na tužbu, 4 zahtjeva za vanredno preispitivanje sudske odluke, 1 žalba upućena Sekretarijatu Aarhuske konvencije. Također, u sklopu ovog projekta Aarhus centar Sarajevo je učestvovao u postupku učešća javnosti pri donošenju odluka. U narednom periodu Aarhus centar Sarajevo će nastojati nastaviti raditi na ovom projektu, ako se odobri novo finasiranje na istom.

 

 

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta Aarhus centara u smanjenju rizika od katastrofa i jačanje svijesti u lokalnim zajednicama

Donator: Misija OSCE u BiH, ENVSEC, Grad Sarajevo

Tema/oblast: Okoliš, smanjenje rizika od prirodnih nesreća

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Glavne aktivnosti projekta:

 • Aktivnosti projekta “Jačanje kapaciteta Aarhus centara u smanjenju rizika od katastrofa i jačanje svijesti u lokalnim zajednicama”, koje je Aarhus centar Sarajevo realizirao u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, Gradom Sarajevom i Općinom Vogošća implementirane su 2014. i 2015. godine. Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta Mreže Aarhus centara u BiH, kao i njihovih partnera, u smanjenje rizika od katastrofa. U okviru projekta u novembru 2014.godine održana je „Nacionalna radionica o izgradnji kapaciteta Aarhus centara i partnera u oblasti smanjenja rizika od katastrofa“, koja je okupila predstavnike jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija sa područja BiH. Trodnevni program je dizajniran na način da je organizovana terenska posjeta pogođenim područjima Grada Zenice, te je predviđeno vrijeme za prezentovanje i učenje o smanjenju rizika od katastrofa, kao i razmjena i umrežavanje između učesnika. Ova radionica je bila odlična prilika za izgradnju kapaciteta Aarhus centara i uspostavljanje novih partnerstava u budućim projektima kada je riječ o smanjenu rizka od katastrofa.
 • U okviru istog projekta u 2015. godini je Aarhus centar Sarajevo u saradnji sa Općinom Vogošća izradio Akcioni plan o jačanju javne svijesti o smanjenju rizika od katastrofa u Općini Vogošća iz kojeg je implementirao pet definiranih aktivnosti. U okviru projekta organizirane su četiri radionice.
 • Na prvoj radionici se participativnom metodom radilo na izraditi Akcionog plana o jačanju javne svijesti o smanjenju rizika od katastrofa za Općinu Vogošća. Učesnici su na radionici analizirali probleme, njihov uticaj i ponudili moguća rješenja, a sve u svrhu izrade navedenog akcionog plana.
 • Na drugoj radionici, na kojoj su prisustvovali predstavnici mjesnih zajednica sa područja Općine Vogošća, osnovnih škola, nadležnih općinskih službi, te predstavnik Kantonalne uprave civilne zaštite- Profesionalne vatrogasne jedinice i RTV Vogošća, inače članovi radne grupe koja je izradila Akcioni plan za jačanje javne svijesti o smanjenju rizika od katastrofa u Općini Vogošća, su verificirane aktivnosti iz plana i diskutiralo se o mogućnostima realizacije budućih aktivnosti iz Akcionog plana.
 • Na trećoj radionici educirani su sekretari i vijećnici Savjeta mjesnih zajednica o smanjenju rizika od katastrofa i mjerama civilne zaštite s posebnim osvrtom na prevenciju i pripravnost za klizišta kako bi stečena znanja ali i dobivene edukativne materijale prenijeli na stanovnike svojih mjesnih zajednica.
 • Posljednja radionica je održana za predstavnike medija na kojoj se govorilo o ulozi medija u smanjenju rizika nesreća i informativnom djelovanju tokom nesreća na lokalnom i globalnom nivou. Ova radionica bila je doprinos u prepoznavanju važne uloge medija kod educiranja javnosti s ciljem preventivnog djelovanja, ali i njihove velike uloge u informativnom djelovanju tokom samih nesreća.
 • Također, je inicirano i obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u saradnji sa Općinom Vogošća i osnovnim školama sa njihove teritorije. Organizirano je čitanje prigodnog teksta o smanjenju rizika od katastrofa u osnovnim školama s ciljem poticanja obilježavanja važnih datuma vezanih za smanjenje rizika od katastrofa. Kreiran je i odštampan raspored časova, koji je podijeljen učenicima osnovnih škola u Vogošći.
 • U okviru projekta odštampani su i plakati za uzbunjivanje i djelovanje građana tokom nesreća za Općinu Vogošća.