Aarhus centar Sarajevo

Klimatske promjene

Naziv projekta: Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost u Općini Goražde

Donator: Misija OSCE u BiH, Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Tema/oblast: Okoliš, smanjenje rizika od prirodnih nesreća

Trajanje projekta: 4 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

 • Konsultativni sastanci
 • Podrška radnoj grupi za izradu Plana zaštite i spašavanja u Općini Goražde
 • Edukativne radionice o podizanju svijesti o DRR
 • Izrada promotivnog materijala
 • Izrada info paketa o zaštiti i spašavanju

Naziv projekta:  G-1708-57851

Donator:  Evropski klimatski fond i Grad Sarajevo

Tema/oblast: Pravna pomoć u rješavnju problema zagađenja zbog rada TE

 Trajanje projekta: 12 mjeseci

Glavne aktivnosti projekta

Sa realizacijom projekta pod nazivom “G-1708-57851” smo počeli u junu 2019. godine a koji je trajao do 31.maja 2020. godine. Tokom 12 meseci rada na projektu, Udruženje “Aarhus centar u BiH” je imalo za cilj da izvrši pritisak na vlasti i Elektroprivredu BiH da poštuju zakonske obaveze ali i izdate dozvole za rad postojeće deponije šljake i pepela “Jezero II” TE Tuzla, kao i za zatvaranje deponije šljake i pepela Plane I i Divkovići I i II (tj. ispravna sanacija lokacije za odlaganje pepela, pravilno prečišćavanje vode koja se koristi za transport pepela, itd.). Ovo će dovesti do povećanja operativnih troškova postojećih termoelektrana za ugalj i time smanjiti jaz između cijena električne energije proizvedene od uglja i električne energije iz obnovljivih izvora.

Za realizaciju pomenutih ciljeva, do sada smo uputili 60 zahtjeva za pristup informacijama, 15 žalbi, 4 tužbe, 2 odgovor na tužbu, 4 zahtjeva za vanredno preispitivanje sudske odluke, 1 žalba upućena Sekretarijatu Aarhuske konvencije. Također, u sklopu ovog projekta Aarhus centar Sarajevo je učestvovao u postupku učešća javnosti pri donošenju odluka. U narednom periodu Aarhus centar Sarajevo će nastojati nastaviti raditi na ovom projektu, ako se odobri novo finasiranje na istom.

 

 

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta Aarhus centara u smanjenju rizika od katastrofa i jačanje svijesti u lokalnim zajednicama

Donator: Misija OSCE u BiH, ENVSEC, Grad Sarajevo

Tema/oblast: Okoliš, smanjenje rizika od prirodnih nesreća

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Glavne aktivnosti projekta:

 • Aktivnosti projekta “Jačanje kapaciteta Aarhus centara u smanjenju rizika od katastrofa i jačanje svijesti u lokalnim zajednicama”, koje je Aarhus centar Sarajevo realizirao u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, Gradom Sarajevom i Općinom Vogošća implementirane su 2014. i 2015. godine. Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta Mreže Aarhus centara u BiH, kao i njihovih partnera, u smanjenje rizika od katastrofa. U okviru projekta u novembru 2014.godine održana je „Nacionalna radionica o izgradnji kapaciteta Aarhus centara i partnera u oblasti smanjenja rizika od katastrofa“, koja je okupila predstavnike jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija sa područja BiH. Trodnevni program je dizajniran na način da je organizovana terenska posjeta pogođenim područjima Grada Zenice, te je predviđeno vrijeme za prezentovanje i učenje o smanjenju rizika od katastrofa, kao i razmjena i umrežavanje između učesnika. Ova radionica je bila odlična prilika za izgradnju kapaciteta Aarhus centara i uspostavljanje novih partnerstava u budućim projektima kada je riječ o smanjenu rizka od katastrofa.
 • U okviru istog projekta u 2015. godini je Aarhus centar Sarajevo u saradnji sa Općinom Vogošća izradio Akcioni plan o jačanju javne svijesti o smanjenju rizika od katastrofa u Općini Vogošća iz kojeg je implementirao pet definiranih aktivnosti. U okviru projekta organizirane su četiri radionice.
 • Na prvoj radionici se participativnom metodom radilo na izraditi Akcionog plana o jačanju javne svijesti o smanjenju rizika od katastrofa za Općinu Vogošća. Učesnici su na radionici analizirali probleme, njihov uticaj i ponudili moguća rješenja, a sve u svrhu izrade navedenog akcionog plana.
 • Na drugoj radionici, na kojoj su prisustvovali predstavnici mjesnih zajednica sa područja Općine Vogošća, osnovnih škola, nadležnih općinskih službi, te predstavnik Kantonalne uprave civilne zaštite- Profesionalne vatrogasne jedinice i RTV Vogošća, inače članovi radne grupe koja je izradila Akcioni plan za jačanje javne svijesti o smanjenju rizika od katastrofa u Općini Vogošća, su verificirane aktivnosti iz plana i diskutiralo se o mogućnostima realizacije budućih aktivnosti iz Akcionog plana.
 • Na trećoj radionici educirani su sekretari i vijećnici Savjeta mjesnih zajednica o smanjenju rizika od katastrofa i mjerama civilne zaštite s posebnim osvrtom na prevenciju i pripravnost za klizišta kako bi stečena znanja ali i dobivene edukativne materijale prenijeli na stanovnike svojih mjesnih zajednica.
 • Posljednja radionica je održana za predstavnike medija na kojoj se govorilo o ulozi medija u smanjenju rizika nesreća i informativnom djelovanju tokom nesreća na lokalnom i globalnom nivou. Ova radionica bila je doprinos u prepoznavanju važne uloge medija kod educiranja javnosti s ciljem preventivnog djelovanja, ali i njihove velike uloge u informativnom djelovanju tokom samih nesreća.
 • Također, je inicirano i obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u saradnji sa Općinom Vogošća i osnovnim školama sa njihove teritorije. Organizirano je čitanje prigodnog teksta o smanjenju rizika od katastrofa u osnovnim školama s ciljem poticanja obilježavanja važnih datuma vezanih za smanjenje rizika od katastrofa. Kreiran je i odštampan raspored časova, koji je podijeljen učenicima osnovnih škola u Vogošći.
 • U okviru projekta odštampani su i plakati za uzbunjivanje i djelovanje građana tokom nesreća za Općinu Vogošća.