Sunnyside Communities

Zelena demokratija

O projektu ”Glas za rijeke”

(…)

Naziv projekta: Jačanje participativnosti građana u procesima donošenja okolišnih odluka u Općini Centar Sarajevo

 

Donator: Općina Centar Sarajevo

Tema/oblast: Okolišna legislativa, uključivanje javnosti u procese donošenja okolišnih odluka

Trajanje projekta: 2 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

 • Sastanci u mjesnim zajednicama Općine Centar i anketiranje njihovih predstavnika
 • Analiza upitnika i kreiranje izvještaja
 • Kreiranje, dizajniranje i štampanje brošure
 • Distribuiranje brošura u MZ Općine Centar
 • Prezentiranje svih aktivnosti putem web i FB stranica AC BiH i mreže AC

Naziv projektaOrganiziranje javnih konsultacija u Mostaru, Bihaću i Tuzli, i analiza usklađenosti Nacrta zakona o zaštiti okoliša sa Aarhuskom konvencijom

 

Donator: USAID-ov Projekt jačanja institucija vlasti i procesa u BiH

Tema/oblast: Okolišna legislativa, uključivanje javnosti u procese donošenja okolišnih odluka

Trajanje projekta: 2 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

 • U saradnji sa USAID-SGIP i Federalnim ministarstvom okoliša i turizma organizirali smo 4 javne rasprave u vezi usvajanja novog Zakona o zaštiti okoliša FBiH u Sarajevu, Mostaru, Bihaću i Tuzli. Na javnim raspravama smo pružali tehničku i logističku podršku. Također, pripremili smo analizu usklađenosti Nacrta zakona o zaštiti okoliša sa Aarhuskom konvencijom, koju smo dostavili Federalnom ministarstvu okoliša i turizma nakon okončanja javnih rasprava.

Naziv projektaJačanje participativnosti građana u procesima donošenja okolišnih odluka

 

Donator: Općina Novo Sarajevo, Grad Sarajevo

Tema/oblast: Okolišna legislativa, uključivanje javnosti u procese donošenja okolišnih odluka

Trajanje projekta: 4 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

 • Navedenim projektom Aarhus centar je želio doprinijeti većoj i kvalitetnijoj uključenosti građana Općine Novo Sarajevo u procese donošenja odluka u oblasti okoliša. U periodu od četiri mjeseca snimljeno je stanje kada je u pitanju nivo uključenosti građana u 10 mjesnih zajednica Općine Novo Sarajevo u procese donošenja okolišnih odluka kroz sastanke u mjesnim zajednicama. Pripremljen je edukativni materijal, koji je podijeljen učesnicima radionice. Putem radionice educirano je 24 učesnika iz devet mjesnih zajednica i dvije nevladine organizacije Općine Novo Sarajevo o načinima uključivanja javnosti u procese donošenja okolišnih odluka. Rezultati posjete mjesnim zajednicama i evaluacija održane radionice pokazali su da je neophodno u budućnosti raditi na daljem educiranju građana o načinima uključivanja javnosti u procese donošenja okolišnih odluka. Osnaženi predstavnici mjesnih zajednica su svoja iskustva podijelili sa svojim sugrađanima, a Aarhus centar će kroz naredne projekte nastojati uključiti veći broj građana u ovakav vid edukacije. Sve projektne aktivnosti prezentirane su putem vlastitih web i FB stranica, a značajnije aktivnosti su objavljene putem web stranica: Mreže Aarhus centara u BiH, Općine Novo Sarajevo i informiranjem medija putem obavijesti i/ili saopćenja.

Naziv projektaDan Planete 2014

Donator: Misija OSCE-a u BiH, ENVSEC, Grad Sarajevo

Tema/oblast: “zeleni gradovi”

Trajanje projekta: 1 mjesec

Glavne aktivnosti projekta:

 • U saradnji sa partnerskim osnovnim školama uz podršku kolega iz Udruženja “mo.ba” organizirane su kreativne radionice iz hortikulture kroz koje je prošlo 120 učenika trećih, četvrtih, petih i šestih razreda. Učenici su se upoznali sa vrstama ukrasnog bilja, načinima njihovog sađenja, te uređenja vrta. Po završetku radionica sa učenicima, volonteri Udruženja „mo.ba“ i Aarhus Centra Sarajevo imali su priliku i sami da kreiraju izgled jednog dvorišta, te posade cvijeće ispred JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo”.
 • Radionici su, između ostalih, prisustvovali i nacionalni focal point za Aarhusku konvenciju Mladen Rudež i načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, predstavnici federalnih, kantonalnih i općinskih institucija, međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija te građani. Prisutnim gostima i učesnicima kojih je ukupno bilo 60, se obratio i predstavnik Misije OSCE-a u BiH, nakon čega su upriličene prezentacije web stranica www.gradologija.ba i www.nasprostor.org.  Govorilo se i o alternativnoj transportnoj infrastrukturi u Sarajevu, prilikama za zeleniju gradnju u BiH, o lokalnim partnerstvima za zelenije gradove, te projektu solarno drvo. Radionica je dala doprinos kako u razmjeni informacija tako i u uspostavljanju novih kontakata među učesnicima. Sami učesnici su pozitivno ocjenili izbor tema i predavača.

Naziv projektaOsiguranje vladavine prava kroz jačanje pristupa pravdi u oblasti okoliša

Donator: Misija OSCE-a u BiH, ENVSEC, Grad Sarajevo

Tema/oblast: Okolišna legislativa

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Glavne aktivnosti projekta:

 • U sklopu projekta u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, Pravnim fakultetima Univerziteta u Sarajevu i Istočnom Sarajevu i uz podršku Gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo organizirana je Pravna klinika o primjeni Aarhuske konvencije u BiH, koju je uspješno završilo 20 studenata.
 • Publiciran je izvještaj o provedenom istraživanju na području Grada Sarajevo, koje je uključilo ispitivanje stavova 465 građana o stanju okoliša i pristupu okolišnim informacijama u četiri općine GS. Namjera Aarhus centra bila je da se dobivenim rezultatima provedenog istraživanja stekne jasnija slika o mišljenju javnosti o tome koji su najveći problemi u zaštiti okoliša u Gradu Sarajevo, koju bi donosioci odluka u ovoj oblasti trebalo da imaju u vidu u procesu definiranja budućih pravaca djelovanja i kreiranja politika iz oblasti zaštite okoliša i okolišnih prava građana.
 • Učešće u izradi Drugog nacionalnog Izvještaja o provedbi Aarhuske Konvencije u BiH kao i organizaciji javnih rasprava širom BiH

Naziv projekta: Jačanje implementacije Aarhuske konvencije u regiji Jugoistočne Evrope Podrška provedbi Aarhuske konvencije u BiH – Aarhus centar BiH

Donator: Misija OSCE-a u BiH, ENVSEC, Grad Sarajevo

Tema/oblast: Okolišna legislativa, pristup informacijama, uključivanje javnosti u donošenje okolišnih odluka

Trajanje projekta: 4 mjeseca

Glavne aktivnosti projekta:

 • Obilježavanje Dana Planete 2013. godine u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH i Gradom Sarajevom, kroz organizaciju “Eko-sajma“. Cilj sajma bio je promocija rada inovatora, domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija, firmi i škola kao i međusobna razmjena iskustava u oblasti zaštite okoliša.
 • Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša 2013. godine u saradnji sa Agencijom za sigurnost hrane BiH i Institutom za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Sarajevo organiziranjem predavanja o genetički modificiranim organizmima. Cilj predavanja bio je upoznavanje javnosti o genetički modificiranoj hrani i zakonskoj regulativi u BiH po tom pitanju.

Naziv projekta: Lawyers for rivers

Donator:  Euronatur

Tema/oblast: Pravna pomoć u rješavnju problema izgradnje MHE u BiH

 Trajanje projekta: 12 mjeseci

 

Glavne aktivnosti projekta

Projekat Lawyers for rivers se realizira uz finansijsku podršku Euronatura i u partnerstvu sa Centrom za životnu sredinu Banja Luka (CZZS). Projekat  je trajao od 1.9.2019.-1.10.2020. godine Naš zadatak u sklopu projekta je bio pružati besplatnu pravnu pomoć za rješavanje svih spornih slučajeva izgradnje hidroelektrana u BiH. Aarhus centar je od septembra 2019.  pripremio zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke u vezi HE Foča, koji je upućen Vrhovnom sudu RS. Također, intenzivno se pružala pravna pomoć za slučajeve gradnje malih hidroelektrana  (MHE) na rijeci Doljanki, Buni, Vrbasu, Trebižatu, Miljacki i Željeznici. Pripremljen je i jedan dio alternativnog izvještaja koji je  izdao CZZS, a odnosi se na zakonodavstvo u oblasti zaštite prirode. Pokrenuta je i inicijativa –moratorijum za ukidanje subvencija za MHE u Federaciji BiH, budući da su one jedan od glavnih razloga izgradnje ogromnog broja MHE koje su korisne samo investitorima. S obzirom na ostvareni uspjeh povodom pokrenute inicijative-moratorijum za ukidanje subvencija za MHE u Federaciji BiH, u narednom periodu (2020-2021) ovaj projekat će se nastaviti u suradnji i sa novim partnerom: Fondacija Atelje za društvene promjene -ACT.