Sunnyside Communities

Misija

Misija Aarhus Centra Sarajevo

Aarhus Centar Sarajevo podržava i promovira primjenu Aarhuske konvencije na području Grada Sarajevo i indirektno na području BiH.

Aarhus Centar Sarajevo ispunjava svoju misiju tako što:

  • pomaže organima vlasti da ispunjavaju obaveze i dužnosti navedene u Arhuskoj Konvenciji;
  • promoviše uvođenje propisa i metoda usmjerenih na omogućavanje pristupa informacijama, učešće javnosti i pristup pravosuđu u oblasti okoliša;
  • predstavlja most između državnih organa, civilnog društva, privrede i javnosti;
  • podstiče primjenu Konvencije tako što razvija svijest i sposobnosti zainteresovanih strana;
  • služi široj zajednici pružajući joj usluge iz svog polja djelovanja.